Stosunki pracy

note /search

Systemy czasu pracy - notatki z wykładu ze stosunków pracy

  • Stosunki pracy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1498

Rodzaje czasu pracy podstawowy czas pracy, równoważny (przedłużony) czas pracy, praca w ruchu ciągłym, skrócony czas pracy, zadaniowy czas pracy, przerywany czas pracy, system skróconego tygodnia pracy, system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i świę...

Wypowiedzenie - wykład ze stosunków pracy

  • Stosunki pracy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1974

Wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na jaki została zawarta, z dniem ukońc...

Podstawowe zagadnienia stosunków pracy - wykład ze stosunków pracy

  • Stosunki pracy
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1596

Stosunek pracy Stosunek pracy to taki stosunek prawny , w którym pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek pracy Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach ,...

Rodzaje umów o pracę - wykład ze stosunków pracy

  • Stosunki pracy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1435

Umowy o pracę Umowa na czas nieokreślony - nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn. Umowy o pracę Umowa na czas określony - charakterystyczną...