Stosunki pracy

Systemy czasu pracy - notatki z wykładu ze stosunków pracy

 • dr Marcin Ratajczak
 • Stosunki pracy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

Rodzaje czasu pracy podstawowy czas pracy, równoważny (przedłużony) czas pracy, praca w ruchu ciągłym, skrócony czas pracy, zadaniowy czas pracy, przerywany czas pracy, system skróconego tygodnia pracy, system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i świę...

Umowa o pracę z członkiem rodziny - notatki z wykładu ze stosunków pra...

 • dr Marcin Ratajczak
 • Stosunki pracy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 847

Warunki umowy Generalnie dopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę z członkiem rodziny . Jednak dla skuteczności zawartej umowy o pracę spełnionych musi być szereg warunków. Umowa o pracę będzie skuteczna tylko w sytuacji gdy spełnione zostaną jego podstawowe cechy. Przede wszystkim członek rodziny ...

Uniknięcie rozwiązania umowy o pracę - notatki z wykładu stosunków pra...

 • dr Marcin Ratajczak
 • Stosunki pracy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1155

Urlop wypoczynkowy Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym . Pracodawca nie może więc skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę, gdy pracownik przebywa na urlopie. Urlop wypoczynkowy Często zdarza się, że pracownicy obawi...

Wypowiedzenie - wykład ze stosunków pracy

 • dr Marcin Ratajczak
 • Stosunki pracy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1785

Wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na jaki została zawarta, z dniem ukońc...

Podstawowe zagadnienia stosunków pracy - wykład ze stosunków pracy

 • dr Marcin Ratajczak
 • Stosunki pracy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1344

Stosunek pracy Stosunek pracy to taki stosunek prawny , w którym pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek pracy Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach ,...

Rodzaje umów o pracę - wykład ze stosunków pracy

 • dr Marcin Ratajczak
 • Stosunki pracy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1148

Umowy o pracę Umowa na czas nieokreślony - nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn. Umowy o pracę Umowa na czas określony - charakterystyczną...