Umowa o pracę z członkiem rodziny - notatki z wykładu ze stosunków pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o pracę z członkiem rodziny - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 1 Umowa o pracę z członkiem rodziny - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 2 Umowa o pracę z członkiem rodziny - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 3

Fragment notatki:

Warunki umowy Generalnie dopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę z członkiem rodziny . Jednak dla skuteczności zawartej umowy o pracę spełnionych musi być szereg warunków. Umowa o pracę będzie skuteczna tylko w sytuacji gdy spełnione zostaną jego podstawowe cechy. Przede wszystkim członek rodziny zatrudniony na umowę o pracę musi faktycznie świadczyć pracę. Warunki umowy Stosunek pracy nie powstanie , choćby nawet pracodawca wypłacał pracownikowi wynagrodzenie oraz opłacał za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne,  jeśli mimo to pracownik nie będzie wykonywał obowiązków ciążących na nim z tytułu zawartej umowy o pracę (nie będzie świadczył pracy). Warunki umowy Z pozornością umowy o pracę będziemy mieli do czynienia także w sytuacji, gdy do zakresu obowiązków ciążących na pracowniku wchodzą obowiązki ciążące juz na osobie pracownika z innego tytułu niż umowa o pracę (dublowanie).
Korzyści takiej umowy
O ile koszty zatrudnienia pracownika - członka rodzin y - stanowią w zasadzie koszt uzyskania przychodu dla podatnika-pracodawcy, to jednak wartość pracy własnej podatnika, małżonka i dzieci nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
Korzyści takiej umowy
Ponadto w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej kosztem podatkowym nie jest również „wartość własnej pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników". Oznacza to, iż wynagrodzenie wspomnianych osób nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Gospodarstwo domowe
W zależności od tego, czy członek rodziny zatrudniony na umowę o pracę prowadzi wspólne gospodarstwo domowe ze swoim pracodawcą, czy też prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, różne będą skutki tak zawartej umowy o pracę.
Gospodarstwo domowe Jeżeli pracownik i pracodawca prowadzą wspólne gospodarstwo domowe , to pracownik traktowany będzie jako osoba współpracująca i składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane będą jak od osoby współpracującej. Gospodarstwo domowe Jeśli natomiast pracodawca i pracownik nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, zatrudniony członek rodziny będzie dla celów ubezpieczeń traktowany jak pracownik.
Gospodarstwo domowe
W praktyce różnica sprowadza się do tego, że o ile osoba ubezpieczona jak pracownik powinna obowiązkowo być ubezpieczona w pełnym zakresie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego.
Gospodarstwo domowe
O tyle osoba zatrudniona jako współpracująca powinna być obowiązkowo ubezpieczona z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego, natomiast z tytułu ubezpieczenia chorobowego podlega ubezpieczeniu dobrowolnie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz