Osoby zatrudnione na podstawie umw cywilnoprawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby zatrudnione na podstawie umw cywilnoprawnych - strona 1 Osoby zatrudnione na podstawie umw cywilnoprawnych - strona 2

Fragment notatki:

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych  
Chodzi o umowę zlecenia, umowę agencyjną oraz inne umowy o świadczenie usług, do których, zgodnie z KC, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.  
Te umowy cywilnoprawne są podstawą powstania obowiązkowego ubezp. emeryt. i rent. od pierwszego dnia zawarcia takiej umowy. Zwykle umowy takie zawierane są pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą (czyli wykonawcą tej umowy). Wszystkie te umowy są umowami tzw. starannego działania, z reguły są długotrwałe, uściślają pozycję prawną w płaszczyźnie zawodowej wykonawcy, czyli zleceniobiorcy.  
Zleceniodawca przy wykonywaniu tych umów może korzystać z pomocy członków rodziny i wówczas członkowie ci uzyskują pozycje osoby współpracującej w wykonaniu tych umów. Ta współpraca stanowi dla członków rodziny odrębny, samodzielny tytuł obowiązkowego ubezpieczenia emeryt. - rent.  
Wyjątek dotyczy tutaj uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia  - te osoby, choćby zawarły wskazaną umowę cywilnoprawną, wyłączone są z obowiązkowego ubezpieczenia emeryt. i rent. Jest to związane z tym, ze ustawodawca chciał stworzyć tym osobom konkurencyjną możliwość podjęcia przez te grupy pracy zarobkowej na podst. umów cywilnoprawnych, nie dając tym osobom jeszcze pozycji zawodowej. Są to bowiem osoby, które nie mają kwalifikacji zawodowych, one je dopiero zdobywają. Żeby te grupy mogły być przez pracodawców zatrudniane, ustawodawca zdecydował się na to wyłączenie. Oznacza to, że zatrudnienie tych osób jest zatrudnieniem cywilnoprawnym, bo pracodawca zatrudnia je przy kosztach pracy dużo niższych aniżeli normalne osoby dorosłe zatrudnione na tej podstawie, bowiem nie odprowadza składek na ubezpieczenie emeryt. i rent.
 
Składka na ubezpieczenie emeryt. i rentowe jest podzielona, przy czym składkę za członków rodziny współpracujących przy wykonywaniu tej umowy cywilnoprawnej opłaca po połowie zleceniodawca i członek rodziny. Jest tu pełny podział składek między zleceniodawcę i osobę wykonującą umowę (zleceniobiorcę) lub członka rodziny Na gruncie poprzedniego stanu prawnego było wyraźnie określone to, że zleceniodawca wyraża zgodę na zatrudnienie członka rodziny, teraz tego nie ma, należy zatem domniemywać, ze skoro zleceniodawca jest zobligowany do zapłacenia połowy składki za członków rodziny, to zgodę na zatrudnienie tych członków wyraża w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 Taka umowa również jest, wg niektórych autorów, podstawą powstania obowiązkowego ubezp. emeryt. i rent. Otóż, umowa zlecenia pod tytułem dartym, nie daje tej osobie żadnego dochodu ani nie wyznacza jej pozycji zawodowej - a zatem nie ma żadnej podstawy do objęcia takiej osoby obowiązkowym ubezp. emeryt. i rent. Umowa zlecenia pod tytułem dartym wyłącza więc obowiązek ubezpieczenia. Ustawa o systemie nie wprowadza własnej definicji umowy zlecenia ani umowy agencji, lecz odwołuję się do KC ( odmiennie było w poprzednim stanie prawnym). Jest to zasadnicza zmiana, bowiem do końca 1998 roku ustawodawca ubezpieczenia społecznego konstruował własne pojęcie umowy zlecenia i umowy agencyjnej.

(…)

… nie wprowadza własnej definicji umowy zlecenia ani umowy agencji, lecz odwołuję się do KC ( odmiennie było w poprzednim stanie prawnym). Jest to zasadnicza zmiana, bowiem do końca 1998 roku ustawodawca ubezpieczenia społecznego konstruował własne pojęcie umowy zlecenia i umowy agencyjnej.  
Jedyną konstrukcją cywilnoprawną, z którą nie łączy się obowiązek ubezpieczenia jest umowa o dzieło. Umowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz