umowy cywilne - omóiwienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
umowy cywilne - omóiwienie - strona 1 umowy cywilne - omóiwienie - strona 2

Fragment notatki:

UMOWY CYWILNOPRAWNE
-zarówno umowa o pracę, jak i umowa cywilnoprawna - każda z tych umów musi dotyczyć innego stosunku pracy
-w pracy, która świadczona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie występuje podporządkowanie wykonawcy poleceniom podmiotu zatrudniającego
-świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych ma miejsce najczęściej na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia
A)UMOWA O DZIEŁO
-przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia
przedmiot umowy = wykonanie dzieła
-typowa umowa rezultatu [materialny lub niematerialny]
-materialny rezultat np. uszycie odzieży, wybudowanie domu, naprawa rzeczy
-niematerialny rezultat np. plany techniczne, dzieła naukowe, dzieła literackie
-nie zakłada się, że praca ma być wykonana osobiście, ważne jest by wymagane dzieło posiadało cechy wymagane umową
-umowa o dzieło rozwiązuje się wskutek śmierci lub niezdolności do pracy przyjmującego zamówienie
-zamawiającego obciąża obowiązek zapłaty wynagrodzenia
-ISTOTNE CECHY: -umowa rezultatu
-praca nie musi być wykonana osobiście
-przyjmujący zamówienie korzysta ze swobody i samodzielności w wykonaniu zobowiązania
-wynagradza się rezultat w zależności od wartości dzieła
-stanowi podstawę niepracowniczego zatrudnienia, jeżeli tworzy trwałą zależność między zamawiającym a wykonawcą
UMOWA - ZLECENIA:
-przyjmujący zlecenie zobowiązania do dokonania czynności prawnej dla dającego zlecenie
-przedmiot = dokonanie określonej czynności prawnej, -możliwe jest zawieranie tej umowy także do czynności natury faktycznej
-rezultat, do którego powinien zmierzać przyjmujący zlecenie, będzie zawsze rezultatem niematerialnym -umowa-zlecenia powinna być wykonana osobiście przez przyjmującego zlecenie
-powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej możliwe jest tylko wtedy, gdy wynika to z umowy, zwyczaju albo gdy zmuszają do tego wyjątkowe okoliczności. Wówczas przyjmujący zlecenie musi niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę osobie i miejscu zamieszkania zastępcy
-może być odpłatna bądź nieodpłatna
-może być wypowiedziane przez każdą ze stron
-ISTOTNE CECHY:
-umowa o świadczenie usług, zaliczana jest do umów starannego działania
-praca w zasadzie powinna być wykonywana osobiście
-przyjmujący zlecenie obowiązany jest informować zleceniodawcę o wykonanych czynnościach i osiągniętych
wynikach, tak aby umożliwić zleceniodawcy udzielenie ewentualnych wskazań co do załatwienia sprawy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz