Równość traktowania mężczyzn i kobiet - notatki z wykładu ze stosunków pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równość traktowania mężczyzn i kobiet - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 1 Równość traktowania mężczyzn i kobiet - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 2

Fragment notatki:

Zasada równego traktowania
Dyrektywa KE ustala definicję zasady równego traktowania , która oznacza wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji opartej na kryterium płci, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej poprzez odniesienie się do stanu cywilnego lub rodzinnego. Zasada równego traktowania
Wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na płeć obejmować musi sferę warunków dostępu do zawodów lub stanowisk pracy, niezależnie od sektora i rodzaju działalności, oraz wszystkie szczeble hierarchii zawodowej. Zasada równego traktowania
Dyrektywa nie narusza przy tym przepisów ochronnych dla kobiet, zwłaszcza dotyczących ciąży i ochrony macierzyństwa. Celem Dyrektywy jest również każdego rodzaju działanie mające na celu promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Zasada równego traktowania
Zastosowanie zawartej w Dyrektywie zasady równego traktowania polega między innymi na równym dostępie pracowników do wszelkich typów i poziomów kształcenia zawodowego , przygotowania zawodowego, a także dostępu do przekwalifikowania. Jeżeli jakieś regulacje będą sprzeczne z tą zasadą, to należy je odpowiednio zmienić, lub będą traktowane jako nieważne. Zasada równego traktowania
Dyrektywa ma również na celu zapewnienie równego traktowania pod względem zagwarantowania odpowiednich warunków pracy - w tym również w przypadku zwolnień, środki, jakie otrzymują mężczyźni i kobiety powinny być takie same bez dyskryminowania ze względu na płeć. Zasada równego traktowania Zakres zastosowania tej Dyrektywy obejmuje zarówno osoby prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, włączając w to rolników i wolne zawody, jak i ich małżonków, którzy, nie będąc pracownikami ani partnerami, uczestniczą w wykonywaniu takiej działalności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz