Systemy czasu pracy - notatki z wykładu ze stosunków pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy czasu pracy - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 1 Systemy czasu pracy - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 2 Systemy czasu pracy - notatki z wykładu ze stosunków pracy - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje czasu pracy
podstawowy czas pracy, równoważny (przedłużony) czas pracy, praca w ruchu ciągłym, skrócony czas pracy, zadaniowy czas pracy, przerywany czas pracy, system skróconego tygodnia pracy, system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Podstawowy czas pracy Podstawową normą czasu pracy , którą przewiduje Kodeks pracy jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.
Równoważny czas pracy Równoważnym (przedłużonym) czasem pracy jest taki stały wymiar czasu pracy, który przekracza ogólne normy przewidziane w kodeksie pracy. Jest to więc wymiar przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień . Przedłużony czas pracy ma charakter wyjątkowy i dotyczy tylko pewnych grup pracowników. Równoważny czas pracy Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy (stąd nazwa tego systemu). Dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin.
Praca w ruchu ciągłym Praca w ruchu ciągłym to taki system czasu pracy, który jest stosowany przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane, a także gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności.
Praca w ruchu ciągłym
System ten dopuszcza przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin.
Skrócony czas pracy
Skrócony czas pracy to taki wymiar, który został przez prawo ukształtowany poniżej ogólnej normy 8 godzin dziennie i 40 godzin na tydzień.
Skrócony czas pracy
Korzystają z niego pewne grupy pracowników ze względu na: właściwości fizjologiczne, wzmożony wysiłek (spowodowany szkodliwymi lub uciążliwymi warunkami pracy), charakter i rodzaj wykonywanej pracy. Skrócony czas pracy
Ten typ rozkładu czasu pracy stosowany jest więc np. wobec młodocianych, nauczycieli, pracowników naukowych czy też innych grup zawodowych. Zadaniowy czas pracy
Z zadaniowym czasem pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik nie ma ściśle określonego godzinowo czasu pracy.

(…)

… trwania pracy następuje przerwa, po której pracownik podejmuje dalszą pracę. Przerywany czas pracy mogą wprowadzać firmy, w których jest to uzasadnione rodzajem lub organizacją pracy. Przerywany czas pracy
Za czas przerwy pracownikowi przysługuje połowa wynagrodzenia, które należałoby mu się za czas przestoju. Przerywany czas pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy.
Skrócony tydzień pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz