Systemy i rozkłady czasu pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy i rozkłady czasu pracy - omówienie - strona 1 Systemy i rozkłady czasu pracy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Systemy i rozkłady czasu pracy
PODSTAWOWY:
Wymienione wyżej normy- 5dni, 8h, 40h w tyg., 4m-ce
RÓWNOWAŻNY:
Polega na tym, że dopuszcza się przedłużenie dobowego czas pracy w niektórych dniach, ale ten przedłużony dobowy wymiar czasu pracy musi zostać w okresie rozliczeniowym zrównoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych innych dniach lub dniami wolnymi od pracy, tak aby w okresie rozliczeniowym nie zostały przekroczone przeciętne normy: 40h i 5 dni
Wersje systemu równoważnego:
uzasadniony rodzajem pracy lub jej organizacja- 12h
przy pracach polegających na dozorze urządzeń (stałej obserwacji i sprawdzaniu prawidłowości działania, odpowiednim reagowaniu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu) lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy- 16h
w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych- nawet 24h
SYSTEM CZASU PRACY PRZY PRACACH CIĄGŁYCH - które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane. Dopuszczalne jest :
stałe przedłużenie tygodniowego wymiaru czasu pracy do 43h przeciętnie w okresie nieprzekraczającym 4tyg.
Przedłużenie do 12h dobowego wymiaru czasu pracy w jednym dniu w niektórych tyg. okresu rozliczeniowego.
Za każda godz. pracy powyżej 8h na dobę pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wys. 100% podstawy, chociaż nie są to godziny nadliczbowe.
SYSTEM PRZERYWANEGO CZASU PRACY polega na tym, że ustalony z góry rozkład czasu pracy przewiduje w ciągu doby jedną przerwę w pracy, trwającą nie dłużej niż 5h (przerwa nieprzekraczająca 60 min się nie liczy ). Za czas tej przerwy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego za czas przestoju. Przerywanego czasu pracy nie wolno stosować u pracownika objętego systemem: równoważnego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy albo pracy weekendowej.
Przerywany czas pracy może być wprowadzony w zasadzie tylko w drodze zbiorowego układu pracy.
Na podstawie umowy o pracę przerywany czas pracy może być wprowadzony u pracownika będącego os. fizyczną prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. SYSTEM ZADANIOWEGO CZASU PRACY:
Pracownik nie ma obowiązku pozostawać do dyspozycji pracodawcy przez określony odpowiednią normą czas, w porach określonych rozkładem pracy, lecz jest obowiązany wykonać w określonych kalendarzowych jednostkach czasu wyznaczone zadania. Czas niezbędny do wykonania tych zadań określa pracodawca. Zadaniowy czas pracy może być wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem jej wykonywania. Niedopuszczalne jest zatrudnienie w takim systemie pracowników zatrudnionych przy produkcji materialnej.


(…)

… SKRÓCONEGO TYGDONIA PRACY
Dopuszczalne jest wykonywanie przez pracownika pracy przez mniej niż 5dni przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do max 12 h i zachowaniu 40h przeciętnej tygodniowej normy pracy. Ten system może być stosowany na pisemny wniosek pracownika na podstawie umowy o pracę.
SYSTEM PRACY WEEKENDOWEJ
Praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz