Godziny nadliczbowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Godziny nadliczbowe - omówienie  - strona 1 Godziny nadliczbowe - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH - praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z systemu i rokładu czasu pracy POLECENIE WYKONYWANIA PRACY PONADWYMIAROWEJ - wymóg wykonywania pracy na polecenie pracodawcy jest spełniony, gdy pracownik realizuje wyraźny nakaz pracodawcy, jak i w przypadku faktycznej konieczności jej świadczenia za wiedza pracodawcy.
-nie wymaga szczególnej formy
-brak sprzeciwu przełożonego na wykonywanie w jego obecności przez pracownika obowiązków może być zakwalifikowane jako polecenie świadczenia takiej pracy
-praca świadczona po godzinach na zasadzie dobrowolności nie jest pracą w godzinach nadliczbowych
PRZEKROCZENIE NORM -odnosi się do wszystkich norm dobowych i średniotygodniowych
-normy są obowiązujące gdy wynikają bezpośrednio z przepisów kodeksowych, innych ustaw, układów zbiorowych pracy, czy regulaminów pracy, obwieszczenia, a także z umów o pracę
-normy dobowe mogą być ukształtowane na poziomie podstawowym 8h bądź przedłużonym do 12, 16 lub 24h w systemie równoważnym bądź skróconym do 6 czy 7h z uwagi na szkodliwość pracy lub niepełnosprawność pracownika
-zaistnienie takie przekroczenia powinno być natychmiast odnotowane w karcie ewidencji czasu pracy pracownika oraz zrekompensowane w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia
-święto przypadające poza niedzielą powoduje obniżenie normy średniotygodniowej dla podstawowego czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym - wielkość poniżej 40h
NORMY W NIEPEŁNYM ZATRUDNIENIU: -przekroczenie umownego pułapu aż do pełnego wymiaru nie stanowiło pracy w nadgodzinach
-wymóg określenia w umowie pułapu uprawniającego do takiego dodatku świadczy o istnieniu przedziału czasu, w ramach którego sam fakt wykonywania pracy nie daje tytułu do dodatku -normą jest liczba godzin dla pełnego zatrudnienia, zaś analizowany obligatoryjny dodatek jest dodatkiem jak za godziny nadliczbowe
PRACA PONAD PRZEDŁUŻONY WYMIAR -miano nadgodzin godzinom pracy wykonywanej ponad przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy
-analiza praktyki stosowania głównie systemu równoważnego, wyróżniającej normy dobowe (np. 12h) i przedłużone wymiary dobowe (trwające co najmniej 8h), które zgodnie z rozkładami, mogą być w poszczególnych dniach niższe od normy dobowej. Skoro rozkład przewiduje na dany dzień np. 10h, to wykonywanie pracy powyżej tego pułapu należy uznać za nadgodziny, mimo nieprzekroczenia normy dobowej
PRACA W WOLN ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz