Zakazy nadgodzin - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakazy nadgodzin - omówienie - strona 1 Zakazy nadgodzin - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

DOPUSZCZALNOŚĆ PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH -praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie: -konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
-szczególnych potrzeb pracodawcy
-nadzwyczajny charakter pierwszej z nich wynika z dramatycznego niemal opisu sytuacji, konieczność staje się kluczowa szczególnie dla usunięcia awarii
-w drugim warunku szczególność potrzeb jest dostrzegalna w opozycji do potrzeb normalnych, planowanych
-niemożność wpisania nadgodzin do harmonogramu
ZAKAZ BEZWZGLĘDNY - podmiotowe wyłączenie obowiązku w godzinach nadliczbowych -zakaz niezależny od pracownika -ZAKAZ WZGLĘDNY -może być uchylony poprzez wyrażenia zgody przez pracownika lub inną osobę ZAKAZ BEZWGLĘDNY DOTYCZY: -kobiet w ciąży -pracowników młodocianych -pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych lub szczególnie uciążliwych -pracowników posiadających zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej o potrzebie czasowego powstrzymania się od takiej pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia ZAKAZ WZGLĘDNY: -obejmuje pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat oraz pracowników niepełnosprawnych -ograniczenie pracodawcy wynika z zasad współżycia społecznego -nadużyciem prawa jest wydanie polecenia wykonywania pracy ponadwymiarowej pracownikowi kształcącemu się, jeżeli ta praca koliduje z godzinami nauki, czy dojeżdżającemu po wykonaniu pracy nie będzie miał możliwości powrotu do miejsca zamieszkania LIMIT GODZIN NADLICZBOWYCH - odnosi się jedynie do przypadków wykonywania pracy z tytułu szczególnych potrzeb pracodawcy, liczba tych godzin w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 150
-norma dopuszcza zwiększenie tej puli rocznej - w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, umowie o pracę, można przyjąć taką liczbę nadgodzin, aby łączony wymiar średniotygodniowy, wynosił w okresie rozliczeniowym nawet 48h (należy pamiętać, że przeciętny wymiar 48h obejmuje wszystkie nadgodziny i jest weryfikowany w okresie rozliczeniowym -wymiar ten a nie ewentualnie ustalona liczba, decyduje o zakresie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika zatrudnionego w trakcie roku
DOBOWA LICZBA NADGODZIN -kodeks nie tworzy limitu dobowego
-skoro odpoczynek dobowy musi trwać nieprzerwanie przez 11h , to dobowy wymiar czasu pracy wraz z nadgodzinami nie może przekroczyć 13h, im dłuższa norma dobowa, tym mniej godzin nadliczbowych (reguła ta dotyczy pracy ponadwymiarowej z tytułu szczególnych potrzeb pracodawcy, gdyż odpoczynek dobowy może być wyłączony w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz