Wypowiedzenie - wykład ze stosunków pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypowiedzenie - wykład ze stosunków pracy - strona 1 Wypowiedzenie - wykład ze stosunków pracy - strona 2 Wypowiedzenie - wykład ze stosunków pracy - strona 3

Fragment notatki:

Wypowiedzenie umowy
na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na jaki została zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której była zawarta. Wypowiedzenie umowy Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym (nie wymagającym zgody) oświadczeniem woli jednej ze stron , które ma na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę i pracownika. Rozwiązać można każdego rodzaju umowę o pracę, a wypowiedzieć można jedynie umowę o pracę :
na czas nieokreślony; Wypowiedzenie umowy
na czas określony, jeśli została zawarta na okres przekraczający sześć miesięcy  i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej wypowiedzenia; na okres próbny. Przykład 1 Jan Kowalski zatrudniający Adama Nowaka wypowiedział mu umowę o pracę. Nie dokonał tego na piśmie, lecz ustnie. Adam Nowak uznał, że nie doszło do wypowiedzenia umowy o pracę i przyszedł do pracy. Jan Kowalski nie dopuścił jednak, by podjął czynności dotychczas wykonywane. Adam Nowak nie ma racji. Ale by można było mówić o wypowiedzeniu Jan Kowalski musi wykazać (np. za pomocą świadków), że dokonał wypowiedzenia. Przykład 1 Pismo wypowiadające stanowi dowód wypowiedzenia (składane jest wprawdzie nie dla celów dowodowych, lecz dla udowodnienia, że złożono wypowiedzenie). Adam Nowak może się natomiast domagać odszkodowania z uwagi na niezgodne z wymaganiami prawa pracy wypowiedzenie. Wypowiedzenie jest jednak skuteczne.   Forma wypowiedzenia
Niezachowanie pisemnego charakteru wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę narusza przepisy o wypowiadaniu i rozwiązaniu takiej umowy.
Przykład 2 Pracodawca Jan Kowalski chce złożyć oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Jednak pracodawca wie, że pracownika nie będzie w pracy. W celu wykazania, że pracodawca złożył oświadczenie woli Jan Kowalski doręcza je za pomocą faksu. W takim przypadku do ustania stosunku pracy dochodzi w dniu, w którym druga strona, czyli Adam Nowak mógł się zapoznać z treścią faksu - w efekcie będzie to najczęściej dzień nadania faksu, a konkretnie potwierdzenia transmisji danych. Odwołanie się do sądu pracy
Obowiązek pouczania o możliwości odwołania się od złożonego oświadczenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz