Rozwiązanie umowy o pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie umowy o pracę  - strona 1 Rozwiązanie umowy o pracę  - strona 2 Rozwiązanie umowy o pracę  - strona 3

Fragment notatki:

PRZEPISY OGÓLNE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ 1. art.30- sposoby rozwiązania umowy o pracę §1: - na mocy porozumienia stron -przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) -przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) -z upływem czasu, na który była zawarta -z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, §2 „ umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem”.
2.sposoby rozwiązania umowy o pracę można podzielić na a)w drodze oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy
b)w drodze wystąpienia innych zdarzeń, z którymi umowa wiąże skutek-upływ czasu na który została zawarta i ukończenie pracy, dla której wykonania ją zawarto
3. w umowie zawartej na czas określony dłuższy niż 6 m-cy strony mogą zastrzec dopuszczalność jej rozwiązania za wypowiedzeniem
4.okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca- art.30§2 1 . Z uwagi na to, że bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od chwili jego doręczenia, ustanowienie terminu końcowego okresu wypowiedzenia powoduje wydłużenie tego okresu w każdym przypadku, gdy nie zostanie ono doręczone odpowiednio w sobotę lub ostatniego dnia miesiaca.
5. art.30§3 -„ Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie ”. Skutki niezachowania wymaganej formy pisemnej nie zostały sprecyzowane, wobec tego art. 73§1 kc mówi, iż niezachowanie formy pisemnej, nie powoduje nieważności oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Wymóg pisemny nie obowiązuje w odniesieniu do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
6. art.30§4 -„ w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub w rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”. Wymóg ten ma charakter oświadczenia, czynności przyczynowych a nie abstrakcyjnych.
7. art.30§5 -„w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi odwołaniu do sądu pracy” 8.kodeks nie sprecyzował przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, jest ono uzasadnione w każdym przypadku i zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Wobec powyższego na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, iż wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzasadnione, a więc zgodne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. W ocenie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę bierze się pod uwagę także zasady współżycia społecznego, a więc przede wszystkim sytuację osobistą pracownika. Wypowiedzenie innego rodzaju umowy, niż zawartej na czas nieokreślony sąd ocenia merytorycznie w przypadku zgłoszenia przez pracownika zarzutu nadużycia prawa lub naruszenia zasad współżycia społecznego. Ciężar dowodu spoczywa tu na pracowniku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz