Retoryka i erystyka

note /search

Retoryka i erystyka dziennikarska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 5285

erystyka - pokonanie przeciwnika w sposób niemerytoryczny, sztuka prowadzenia dyskusji, wszystkie chwyty erystyczne są nieuczciwe, wzięła się z sofistyki (logiczne konstruowanie argumentów) termin pochodzi od Eris - bogini niezgody retoryka ...

Retoryka i erystyka - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 875
Wyświetleń: 6727

Schopenhauer Psychologiczne Wynikające z języka Błędy logiczne Antydyskusyjne Podawać luźne i rozproszone przesłanki, by uzyskać zwodniczo akceptację ich przez przeciwnika Homonimia - szczególnie gdy pojęcia wyrażone tą samą nazwą są zbliżone Przyjąć twierdzenie wygłoszone w sensie relatywny jako ...

Retoryka - wykłady w języku angielskim

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2422

Retoryka anglosaska po 1930. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a prowadzi je dr Patrick Vaughan. Notatka zawiera 13 stron i jest w języku angielskim. Porusza zagadnienia takie jak: najważniejsze postaci, przemowy polityków, prezydentów, przywódców. Analiza i ocena siły perswazji...

Etapy opracowywania mowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1064

Etapy opracowania mowy. Na etapy opracowania mowy składają się: INWENCJA - polega na znalezieniu tematu dla mowy, KOMPOZYCJA - funkcjonalne ułożenie zebranego materiału, ELOKUCJA - poprawne, jasne i ozdobne wysłowienie, OPANOWANIE PAMIĘCIOWE, WYGŁOSZENIE - DOBRE WYGŁOSZENIE jest jednym z gwara...

Formy i sposoby argumentowania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2387

FORMY i SPOSBY ARGUMENTOWANIA. Argumenty powinny być funkcjonalne rozłożone. Należy: Nie udowadniać rzeczy oczywistych, Argumenty ważne powinny być uszeregowane, Argumenty powinny być od mocnych do słabych lub odwrotnie. Każdy argument perswazji powinien najprościej trafiać do przekonania czyli...

Retoryczne środki prezentacji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1974

Retoryczne środki prezentacji. Prezentacja - przedstawienie, zapoznanie. Do środków retorycznych zaliczamy: przykład, ponowienie, ilustracja, metafora, ciąg metafor, narracja, powtórzenie, wzmocnienie, cząstkowe podsumowanie, apel, cytat, opozycja krzyżowa (chiazma?), stopniowanie (klimaks...

Wygłaszanie mowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1113

Wygłaszanie mowy. Z dwu podmiotowości retoryki wynika, że mowa jest udziałem dwóch partnerów: retora (nadawcy) i słuchaczy (odbiorcy). Opracowanie wypowiedzi perswazyjnej obejmuje splot czynników składających się na pojęcie autorytetu intelektualnego i moralnego podmiotu retorycznego. Czynniki decy...

Prowadzenie obrad-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Prowadzenie obrad. Schemat prowadzenia obrad: Przywitanie, Poinformowanie o regułach zgromadzenia, Poproszenie pierwszego mówcy, W czasie wystąpienia prowadzący obrady: 1. nie może pozwolić by mówcy przerywano, 2. ma uciszyć zgromadzonych gdy na Sali pojawi się zbyt duży szmer, 3. dyskretnie sy...

Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Temat: Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy. 1.Logos (swoiste triwium) -logiczny - rozumna część duszy; - dialektyczny - pathos - emocje - retoryczny - ethos - wola 2.Logos retoryczny - stanowi podstawę dla pozostałych, jeśli uznać, że retoryka ma pochodzenie naturalne - prze...

Argumentacja perswazyjna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

Temat : Argumentacja perswazyjna. 1. Perswazja(łac. persuadere),(persuasio - przekonywanie, wiara, opinia) - przekonywać, namawiać; świadome użycie znaków i symboli oraz mówionego i pisanego słowa w celu wywarcia wpływu na czyjeś przekonania, emocje i wolę. Zdobycie akceptacji lub przychylności dla...