Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy - strona 1  Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy - strona 2  Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy.
1.Logos (swoiste triwium)
-logiczny - rozumna część duszy;
- dialektyczny - pathos - emocje
- retoryczny - ethos - wola
2.Logos retoryczny - stanowi podstawę dla pozostałych, jeśli uznać, że retoryka ma pochodzenie naturalne
- przejawia się w doświadczeniu tego, co przemija; występuje w mowie, która opowiada - narracja, rekonstrukcja wydarzenia:
-element historyczny - kwestia techniczna - określone sekwencje języka(mnemotechnika)
- argumentuje poprzez standardowe sekwencje języka opowiada - standardowe sekwencje ułatwiają wspólne rozumowanie, - dlatego logos odnosi się do tego, co przypadkowe, a nie tylko stałe; tego typu logos prowadzi do prawdopodobieństw;
- logos jest pierwotnie wypowiedziany w nazwach dźwiękowych - ONOMATY - wymiar przedpojęciowy; typowe dla języka mówionego, dopiero z alfabetem przechodzi w język znakowy;
3. Retoryka i logika mogą być rozpatrywane wspólne; logika musi być na powrót radykalnie przejrzana; - MONOLOG - logos pojedynczy - demonstracja; nie dopuszcza do dyskusji, wykazywanie (apofansis- wskazywanie ujawnianie); sam sobie wykazuje, że np. dwa i dwa jest cztery.
- DIALOG - konwersacja, rozmowa - włączamy emocje;
-POLILOG - wielogłosowość - odpowiada retoryce publicznej konsultacji, co do omawianej rzeczy, interesy.
4. Argument źródłowy - logika tak jak retoryka pochodzi z języka mówionego; jest zapisem standardowych stwierdzeń;
- logos monologicznej demonstracji - prezentuje milczącym widzom konkluzje, które koniecznie trzeba wyprowadzić z indywidualnego sądu;
-logos dialektyki konwersacji - równocześnie rozważa opis, jak i osiąga lub nie przedmiot, konsensus dyskusji; erystyka - spór.
- logos retorycznej konsultacji - prowadzi do porozumienia, ale inaczej ni z w przypadku dialogu, gdy przedmiot sporu jest teoretyczny(niewidoczny) nie jesteśmy w ten spór egzystencjalnie zaangażowani; sprowadza się do faktu, ze nie zmienia tylko sposobu, ale także to, co czujemy i czego możemy chcieć; nie tylko wyobrażamy sobie opinię, ale podejmujemy decyzje, pokonujemy kryzys, wybieramy rezultat działania.
5. Cel logosu retorycznego:
- zgoda, co do działań, a nie tylko, co do twierdzeń; adresowany do audytorium, a nie widzów, onomaty
- logos retoryczny osiąga przekonanie połączone zaangażowaniem - pistis - dowód retoryczny, elementy przekonujące, zaufanie do oratora
-, podczas gdy odpowiedź na logos demonstratywny oraz logos konwersacji brzmi tak samo - niemożna nie uwzględnić działania; skuteczna perswazji - przymuszone działanie.
Zadanie domowe - autroportret komunikacyjny - rozpatrz pod względem okoliczności, jak i pod katem stylistycznym…


(…)

… oraz upowszechnienie jeździectwa. Jestem laureatem konkursu Agrobiznes Klub 1992, od 1999 Przewodniczącym Rady Agrobiznesu Klubu. Jestem uparty. Wytrwale dążę do celu. Cenię wiedze i kompetencje, uczciwość, solidność i lojalność. Nie toleruję pochlebstw, fałszu i obłudy. Staram się otaczać ludźmi, dla których podobnie jak dla mnie mają znaczenie wartości, na których oprzeć może się rzetelna współpraca.”
Roman…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz