Wstęp do filozofii - Opracowanie pojęć (10)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do filozofii - Opracowanie pojęć (10) - strona 1 Wstęp do filozofii - Opracowanie pojęć (10) - strona 2 Wstęp do filozofii - Opracowanie pojęć (10) - strona 3

Fragment notatki:

Retoryka klasyczna to nie to samo, co retoryczność
RETORYKA - to sztuka(techne - rzemiosło, umiejętność) perswazji, oddziałuje poprzez język(logos) na emocje(pathos) i na wolę (ethos); stanowi systematyczny opis naturalnej skłonności do przekonywania, a jej skodyfikowaną formę przedstawiamy za pomocą tabeli:
Funkcja
Rodzaje
Style
Zasady
LOGOS
informacyjno - pouczająca
osądzający
dotyczy czasu przeszłego
prosty
organiczność, prawdziwość, wewnętrzny ład, kalka ładu stanowi wzorzec piękna
PATHOS
estetyczna, to zmysłowość
oceniający, demonstratywny, pobudza, często w literaturze, dotyczy czasu teraźniejszego
średni
Stosowność, estetyka, etyka stylistyka
ETHOS
Zniewalająca; zwyczaj , obyczaj
Doradcza, deliberatywna perswazja, nakłaniająca, wydarzenia przeszłe, stosowana w polityce
wysoki
Funkcjonalność - ściśle podporządkowana stosowności
Dusza ludzka - rządzi rozumem
Estetyka - to, co widzialne
Piękna mowa retoryczna, niczym ciało człowieka musi posiadać ręce i nogi
Reguły (jedności funkcji, harmonii rodzajów i zgodności stylów) oraz zasady ogólne nie zostały unormowane w praktyce retorycznej lecz z niej wyprowadzone. Retoryka nie jest …………… Stanowi opis praktyki Arystotelesa.
- Gorgiasz 480-430 p.n.e.
- Sokrates 436-338 p.n.e.
- Arystoteles 384-322 p.n.e.
- Demetriusz 334-283 p.n.e.
- Cyceron 106-43 p.n.e.
- Seneka starszy - 54 p.n.e.-39 n.e.
- Kwintyliusz ur. ok. 46 r. p.n.e., zm. 9 r. n.e.
Początkowo związek retoryki z filozofią rodził spór o cel poznawczy mowy retorycznej. Prawda, czy prawdopodobieństwo?
Retoryka to mniemanie(opinie, przekonywanie, przeświadczenie, wiara) - PLATON
Mowa retoryczna ni prowadzi do odkrycia prawdy. Platon utożsamiał retorykę z erystyką(sztuką prowadzenia sporów) i sofistyką.
Sofistyka = wnioskowanie
Arystoteles - Analityki I - zasady argumentacji retorycznej w zastosowaniu do bytów.
Filozofia dotycząca bytów nieziemskich - rozumowana zgodnie z zasadami retoryki, uzasadnia więc tezę w oparciu o funkcjonujące już we wspólnocie przekonania, do których retor odwołuje się w mowie. W tym sensie retoryka ma charakter informacyjny. Służy do prezentacji nowej tezy przy odwołaniu się do starej obowiązującej w społeczności przesłance.
RETORYCZNOŚĆ - zależy od jakości stosowania argumentów
Rodzaje argumentacji = części mowy retorycznej


(…)

… stylistyczna i stopień znajomości form mowy ozdobnej
- ELOKUCJA - technika zapamiętywania tekstu mowy(mnemonika, mnemotechnika)
- AKCJE - wykonanie, sposób wykonania
W połączeniu z kompetencjami dramatycznymi i dialektycznymi retoryka współtworzy średniowieczne TRIWIUM(podstawa wykształcenia humanistycznego) w ramach siedmiu sztuk wyzwolonych - wraz z KWADRIWIUM: arytmetyka, astronomia, gramatyka, geometria, muzyka, dialektyka;
Szkoła retoryczna:
- Augustyn Aureliusz 345-430
- Alkuin 730-804
- Jan z Salisbury 1120-1150
- Jan z Garlandii 1180-1272
- Leonardo Bruni 1370-1444
- Filippo Kallimach 1437-1497
Odrodzeniowa szkoła
Sprzyja olbrzymiej popularności retorycznej w tym sensie, w jakim oznacza humanizm, kulturę słowa i dzieła - realizuje się główna idea greckiej pajdei - wykształcenia. - zgodność mowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz