Prowadzenie obrad-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowadzenie obrad-opracowanie - strona 1 Prowadzenie obrad-opracowanie - strona 2 Prowadzenie obrad-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzenie obrad.
Schemat prowadzenia obrad:
Przywitanie,
Poinformowanie o regułach zgromadzenia,
Poproszenie pierwszego mówcy,
W czasie wystąpienia prowadzący obrady: 1. nie może pozwolić by mówcy przerywano, 2. ma uciszyć zgromadzonych gdy na Sali pojawi się zbyt duży szmer, 3. dyskretnie sygnalizować mówcy gdy kończy się jego czas,
W czasie trwania dyskusji prowadzący obrad: 1. decyduje kto i w jakiej kolejności zabierze głos, 2. ma prawo przerwać wypowiedź by zwrócić uwagę mówcy lub słuchaczy, 3. decyduje o czasie trwania dyskusji, 4. proponuje rozwiązanie, gdy zgromadzenie ma podjąć jakąś decyzję, 5. poddaje pod głosowanie wnioski wymagające akceptacji, 6. decyduje o przerwie lub zakończeniu obrad,
Przed zakończeniem prowadzący nie powinien zapomnieć o podziękowaniu mówcom, dyskutantom, organizatorom, sponsorom, obsłudze technicznej a przede wszystkim uczestnikom.
Rodzaje przemówień.
Wyróżniamy przemówienia:
Perswazyjne czyli oparte na starożytnych zasadach,
Informacyjne. Wśród informacyjnych wyróżniamy:
Opowieści popularne i przygodowe - celem takiego przemówienia jest zainteresowanie przeciętnego słuchacza. Bardzo ważna jest sztuka narracji, a przede wszystkim zwrócenia uwagi na: 1. plastyczność języka (wywołanie obrazowych skojarzeń), 2. stosowanie porównań, 3. umiejętne stopniowanie napięcia poprzez właściwą intonację, operowanie przerwą.
Przemówienia opisowe ścisłe - celem jest opis zjawiska, obiektu, zdarzenia, osoby. Przy zachowaniu wymogów ścisłości należy zatem:
Dokładnie określić przedmiot opisu oraz zastosowaną metodę,
Przedstawić materiał będący przedmiotem obserwacji i opisu,
Ustosunkować się do wyników podobnych badań,
Sformułować hipotezy,
Określić kierunki dalszych badań,
Powołać się na uznane autorytety, Podkreślić ważność opisywanych spraw i wyciąganych wniosków,
Nie należy przekazywać słuchaczom zbyt wielu nowych informacji.
Do cech języka przemówień opisowych ścisłych zaliczymy: oszczędność, precyzyjność, niewielkie nasycenie emocjonalne.
Przemówienia definiujące - celem jest sformułowanie definicji pojęć zjawisk terminów rzeczy metod. Sposoby definiowania: Definicja etymologiczna - przedstawia skąd wywodzi się dane słowo oraz jak rozwijało się i zmieniało swoje znaczenie,
Definiowanie odwołujące się do autorytetów - to powołanie się na sformułowania przyjmowane przez uznane i wybitne osoby,
Definicja operacyjna - podaje czynności niezbędne do wytworzenia definicji rzeczy,

(…)

… znaczeniowe. Do tropów zaliczamy:
Epitet - imiesłów, przymiotnik rzeczownik dodany do rzeczownika w funkcji określenia którejś z jego cech, wyróżniamy epitet: stały (starożytny np. długonogi Achilles), oksymoron (zestawienie wyrazów znaczeniowo sprzecznych np. suchy ocean), metaforyczny (ma zabarwienie ironiczne np. wesołe towarzystwo),
Porównanie - zestawienie obu przedmiotów, wyróżniamy porównanie: zaprzeczone (to nie to nie?),homeryckie (rozwinięte), tautologiczne (nie potrzebne powtórzenie wyrazu, myśli zawartych już w danej wypowiedzi),
Metafora - przenośnia, rodzaje: synekdocha (ogarnięcie, figura stylistyczna polegająca na określeniu części przez całość), metonimia (zamienna), personifikacja (uosobienie), peryfraza (omówienie, opis), eufemizm (ozdabiający, łagodzący, zastępujący wyrażenie obraźliwe, np. kochanie podaj mi to), hiperbola (przesadny opis przedmiotu), alegoria, symbol, ironia.
Kryteria poprawności językowej.
Poprawność łączy się z dokładnym opanowaniem języka dyskursu retorycznego. Podstawą retorycznej poprawności językowej jest: właściwe używanie wyrazów spajających,
układanie w kolejności naturalnej,
nazwanie rzeczy ich własnymi, specjalnymi nazwami,
unikanie dwuznaczności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz