Etapy opracowywania mowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy opracowywania mowy-opracowanie - strona 1 Etapy opracowywania mowy-opracowanie - strona 2 Etapy opracowywania mowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Etapy opracowania mowy.
Na etapy opracowania mowy składają się:
INWENCJA - polega na znalezieniu tematu dla mowy,
KOMPOZYCJA - funkcjonalne ułożenie zebranego materiału,
ELOKUCJA - poprawne, jasne i ozdobne wysłowienie,
OPANOWANIE PAMIĘCIOWE,
WYGŁOSZENIE - DOBRE WYGŁOSZENIE jest jednym z gwarantów sukcesu mowy.
Ad. 1 INWECJA czyli wynajdywanie tematu i przedmiotu myśli, pomysłowość, wynalazczość. W starożytności to wynajdywanie myśli, selekcja wiadomości, wybór tematu, wyszukiwanie sposobów rozwiązywania postawionego problemu, gromadzenie danych. To wynalezienie rzeczy prawdziwych lub prawdopodobnych, które będą godne uznania.
ETAPY INWENCJI:
rozpoznanie sprawy - jest to zastanowienie czy dana sprawa (temat) mowy będzie ciekawy, słuszny, są to wstępne rozważania,
ustalanie sprawy(tematu) - sprawy ogólne (problem naukowy) i konkretne, w tym etapie rozważa się wiarygodność tego problemu retorycznego, formułuje się też propozycję czyli słowne sformułowanie tematu, który powinien mieć postać zdania w formule twierdzącej, przeczącej lub pytającej (propozycja musi być jasna, jednoznaczna i funkcjonalna).
dowodzenie - jest to etap w którym należy znaleźć dowody które przyniosą sukces wygłaszanej mowy,
Ad. 2 KOMPOZYCJA funkcjonalne ułożenie zebranego materiału.
Etapy kompozycji w starożytności:
porządek mowy naturalnej - wynika z potocznego mówienia,
porządek mowy artystycznej - porządek mowy naturalny zmodyfikowany.
Elementy kompozycji:
WSTĘP - przedstawia przedmiot sprawy, określa cele mówi i rodzaj perswazji, przygotować odbiorcę do zrozumienia tematu, należy też jeżeli to możliwe zdobyć jego przychylność. Rodzaje wstępu (zależy od rozmówcy i tematu): zwyczajny, ujmujący, uroczysty, nadzwyczajny. Wstęp powinien zawierać: odwołanie się do głównych myśli dyskursu by skoncentrować się, dostosowanie się do okoliczności, czasu, zdarzeń i ludzi, dostrojenie wstępu do celu perswazji. Wstęp powinien się oznaczać takimi cechami: stosowny, staranny, rzeczowy, prosty, skromny, zwięzły. Kończąc wstęp należy przedłożyć TEMAT mowy sformułowany na etapie inwencyjnym, wyrażony jasnym i zwięzłym zdaniem.
OPOWIADANIE - inaczej narracja, jest szczegółowe opisanie przedmiotu mowy. Cechy: jasność, wiarygodność. Polega ono na uzasadnieniu swojej racji albo przez dowodowe obalenie innych argumentów. Wyróżniamy opowiadanie: proste, naśladowcze, historyczne, filozoficzne.
ARGUMENTACJA - temat i cele mowy decydują jakie argumenty są potrzebne. Zasady argumentacji: nie należy uzasadniać rzeczy oczywistych, argumenty ważne powinny być uszeregowane, argumenty należy systematyzować od najsłabszych do najmocniejszych lub odwrotnie, w zależności od przeciwnika.

(…)

… elokucji obejmuje 3 grupy zagadnień:
Typologię stylów - celowe ułożenie wypowiedzi do przedmiotu i słuchaczy,
Zasady wyboru i przekształcacie słów - tropy i figury retoryczne,
Wiedza o okresie retorycznym - konstrukcji zdania.
CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE STYL:
Skala ozdobności w zakresie słownictwa i konstrukcji zdania (okresu retorycznego), stopień nasycenia środkami uwydatniającymi perswazję emocjonalną…
… powinno zawierać siłę, blask, pomysłowość, bogactwo, dowcip, płynność, staranność, rozmaitość.
KOMPOZYCJA JAKO KONSTRUKCJA WYPOWIEDZI PERSWAZYJNEJ.
KOMPOZYCJA funkcjonalne ułożenie zebranego materiału.
Etapy kompozycji w starożytności:
porządek mowy naturalnej - wynika z potocznego mówienia,
porządek mowy artystycznej - porządek mowy naturalny zmodyfikowany.
Elementy kompozycji:
WSTĘP - przedstawia przedmiot…
… KOMPOZYCJA charakteryzuje się tym, że:
ważny jest tytuł i pierwsze zdanie - może zachęcić do wysłuchania, przeczytania (a może też zniechęcić),
wstęp musi efektywnie wprowadzać w treść, (Wstęp to 15% reszty),
należy sobie pozyskać audytorium, istotnym elementem jest długość mowy, lepiej żeby była krótsza mowa niż za długa, należy powiedzieć tylko to co ma się do powiedzenia i tyle,
Zasada złotej trójki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz