Formy i sposoby argumentowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy i sposoby argumentowania-opracowanie - strona 1 Formy i sposoby argumentowania-opracowanie - strona 2 Formy i sposoby argumentowania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

FORMY i SPOSBY ARGUMENTOWANIA.
Argumenty powinny być funkcjonalne rozłożone. Należy:
Nie udowadniać rzeczy oczywistych,
Argumenty ważne powinny być uszeregowane,
Argumenty powinny być od mocnych do słabych lub odwrotnie.
Każdy argument perswazji powinien najprościej trafiać do przekonania czyli skutecznie.
FORMY ARGUMENTOWANIA:
Sylogizm - schemat złożony z 2 zdań stanowiących przesłanki z których wyprowadza się wniosek czyli konkluzje (przesłanka większa - prawda ogólna, przesłanka mniejsza - prawda szczegółowa), przydaje się do sporów,
EPICHEREMAT - sylogizm rozbudowany, krasomówczy do jednej przesłanki dołącza się uzasadnienie,
ENTYMEMAT - SYLOGIZM SKRÓCONY - jedna z przesłanek jest przemilczana, bo jest oczywista, składa się z założenia i wniosku wg Arystotelsa - bardzo ważny,
DYLEMAT - zawiera dwa zdania w których obok zdań warunkowych jako trzecie zdanie alternatywne,
ŁAŃCZUSNIK - jest to sylogizm zawierający więcej niż 2 przesłanki, przesłanki tworzą łańcuch zakończony wnioskiem - sylogizm łańcuchowy,
INDUKCJA - czyli wnioskowanie od szczegółu do ogółu, na wnioskach szczegółowych dochodzi się do wniosku ogólnego,
Analogia - podobieństwo pewnych cech między podmiotami,
Kolekcja argumentów - dowodzenie argumentów wprowadza się do dowodzenia pewną myśl w formie mowy (zminiaturyzowanej), zawierającej przedłożenie, dowód, potwierdzenie dowodu, krótkie ozdobne objaśnienie, konkluzja (zakończenie),
Odpieranie zarzutów - odpieranie kontrargumentów lub sądów przeciwnika, należy udowodnić bezzasadność najważniejszych tez przeciwnika, obalanie racji.
SPOSOBY ODPIERANIA ZARZUTÓW (ERYSTYCZNE):
Umiejętność zaprzeczania ( tez, opinii, wniosków),
Rozróżnianie i dzielenie (dziel i rządź) wydzielanie składników pewnych i wątpliwych,
Odwracanie kierunków dowodzenia - wydziela się z argumentu przeciwnika najsłabsze ogniwa i kieruje się je przeciw niemu,
Metoda ironicznej niekompetencji - gdy brak kontrargumentów,
Metoda zaliczania do negatywnej kategorii pojęć - to co niewygodne w twierdzeniu przeciwnika zalicza się do pojęć mających pejoratywne znaczenie,
Metoda potoku bezsensu słów - kieruje się je do snobów myślowych,
Metoda twierdzeń relatywnych - stosowanie dowodu ze zdaniem orzekającym w odniesieniu do czegoś,
Argumentum ad auditorem - argument odwołujący się do słuchacza,
Argumentum ad baculinum - argument odwołujący się do kija, straszenia, konsekwencjami,
Argumentum ad hominem - argument dostosowany do człowieka, z którym toczy się spór przytaczanie racji bądź założeń przyjętych przez stronę przeciwną,


(…)

… do człowieka, z którym toczy się spór przytaczanie racji bądź założeń przyjętych przez stronę przeciwną,
Argumentum ad ignorantiam - odwołanie się do niewiedzy lub rzekomych faktów, powoływanie się na nieznaną przeciwnikowi literę prawa,
Argumentum ad misericordiam - odwołanie się do litości,
Argumentum ad personam - przypisywanie przeciwnikowi wad, ośmieszanie go,
Argumentum ad populum - odwołuje…
… one na efektywniejszą samokontrolę, utrzymanie właściwego kierunku myśli. Ma ona na celu uwydatnić poszczególne etapy kompozycji za pomocą wyznaczników językowych. DYGRESJA - przejściowe odbiegnięcie, zboczenie od głównego tematu, wypowiedź wtrącona w główny tok opowiadania. Umowne, celowe odejście od zasadniczego tematu.
PARALELIZM Retoryczny i sposoby jego stosowania.
PARALELIZM RETORYCZNY - wielokrotne powtarzanie…
… - semantyczny.
Elokucja jako etap postępowania retorycznego.
ELOKUCJA - poprawne, jasne i ozdobne wysłowienie. Elokucja - elocutio - czyli odpowiednie użycie słów do myśli, uporządkowanie wypowiadanie myśli. Teoria elokucji obejmuje 3 grupy zagadnień:
Typologię stylów - celowe ułożenie wypowiedzi do przedmiotu i słuchaczy,
Zasady wyboru i przekształcacie słów - tropy i figury retoryczne,
Wiedza o okresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz