Polityka ekologiczna - strona 2

note /search

Polityka ekologiczna w UE - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Polityka ekologiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

Polityka ekologiczna w UE: odbywa się na podstawie opracowanych programów działania, w nich zawarte są wytyczne odnośnie różnych dziedzin ochrony środowiska; do tej pory było 6 programów program ochrony działania 1973 - 75: cel: kon...

Zakazy i nakazy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Polityka ekologiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Zakazy i nakazy Najbardziej rygorystyczny instrument Są zwykle stosowane łącznie z innymi instrumentami (standardami, pozwoleniami) Całkowite zakazy dotyczą głównie: emisji związków zanieczyszczeń niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia człowieka stosowania technologii niebezpiecznych dla środ...

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Polityka ekologiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk w zarządzaniu środowiskiem wdrażanie polityki ochrony środowiska UE wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska szereg obszarów priorytetowych Polityka i