Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

note /search

Pedagogika resocjalizacyjna-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5922

Pedagogikia Resocjalizacyjna wykład 1 . I.Pedagogika resocjalizacyjna:  pedagogikka to nauka o wychowaniu  resocjalizacja wskazuje na charakter tego wychowania  nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym By wychowanie to mogłobyć sku...

Procedury wychowania resocjalizującego-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 5523

Podstawy pedagogiki resocjalizacji Wykład 4, 5 Temat : Procedury wychowania resocjalizującego 1. Techniki 2. Środki - antropotechnika - kulturotechnika: 3 grupy elementy kultury: * nauka- kulturotechnika aktywności szkolnej * praca- kulturotechnika aktywności pracowniczej * zabawa-kultur...

Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych-opracowa...

  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2744

Wykład 6 . Temat: Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych I. Kryterium podziału na potrzeby i możliwośći • młodsze jednostki i osoby dorosłe mają różne potrzeby naprawcze • w przypadku dorosłych działania są podejmowane późno, gdy wystepują już zmiany niekorzystne w os...

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2800

Wykład 7. Temat : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich pazniemik 1982  w praktyce od maja 1983 I. Od momentu wejścia w życie stanowi podstawowy dokument regulujący postępowanie z nieletnimi  zaletą dokumentacji jest definicja pojęcia „ nieletni”  odnosi ona do 3 grup osób: * oso...

Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2086

Wykład 2 Pedagogika resocjalizacyjna Temat: Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej I.Przedmiotem badań jest wychowanie resocjalizacyjne: • jest to wychowanie jednostek niedostosowanych społecznie (specyficznie zaburzonych) i zagrożonych niedostosowaniem spolecznym • pierwsza grupa to osoby ...

Niedostoswanie społeczne-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1687

Pojęcie i obiawy niedostosowania są to osoby, których zachownie jest niezgodne z oczekiwaniami społecznymi, ich zachowania są negatywne, osoby te nie są w stanie funkcjonować prawidłowo, nie są one w stanie pełnić ról społecznych lub nie są zdolne do ich realizacji zgodnie z oczekiwaniami społec...

Działania naprawcze-opracowanie

  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Podstawy Pedagogika Resocjalizacjalizacyjnej Wykład 3. I.Zaburzeniom ulega proces socjalizacji czyli uczenia się postaw społecznych II.Żeby osiągnąć cel naprawczy trzeba spełnić określone nawyki. Im mniej warunków zostanie spełnione tym gorszy skutek.  jest to działanie celowe i wyróżnić moż...