Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych-opracowanie - strona 1 Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 6 .
Temat: Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych
I.
Kryterium podziału na potrzeby i możliwośći

młodsze jednostki i osoby dorosłe mają różne potrzeby naprawcze

w przypadku dorosłych działania są podejmowane późno, gdy wystepują już zmiany
niekorzystne w osobowości, są one na stałe już utrwalone

u osób młodszych są większe szanse zmiany są jeszcze nie na stałe zakorzenione w
osobowości
II.Dwie podstawowe wspólczesne tendencje:
a) odejście od karania na rzecz opieki
b) odejście od resocjalizacji w warunkach sztucznych, zakładowych na rzecz resocjalizacji w
naruralnych dotychczasowych środowiskach zycia jednostki
III.Przyczyny zmiany:

krytyka stosowania izolacji resocjalizowanych stosowania kar

rozwój nauki pedagogiki, socjalizacji i psychologii

stosowanie surowych kar wobec jednostki niedostosowanych społecznie powodowywało
chęć odwetu na konących i nie przynosiło skutków ocekiwanych

izolacja jednostek powodowała, iż nie były spełnine potrzeby bliskości, miłosći, czy
aktywnosci fizycznej

zaczęto stosować, preferować działania opiekuńcze mające na celu przywracanie
emocjonalnej równowagi

kształtuje się potrzeby respektywiczne zaspokojonie tych potrzeb da jednostce respektowany
na przyszłość potrzeba wykształcenia, posiadanie rodziny, pomocy innych ludzią , gdy się ich nie
ukształtuje mogą one nie wystąpić

resocjalizowane jednostki po takich działaniach powinna być gotowa do funkcjonowania w
społeczeństwie, prawidłowego

ważne jest usunięcie dotychczasowych błędów wychowawczych

prawidłowa realizacja funkcji wychowawczych i opiekuńcza da jednostce efekty

ocena efektywności działań resocjalizacji w specjalnie do tego spreparowanych instytucjach
wykazała, że mimo działań osób resocjalizujących na jednostki niedostosowane nie mają one 100 %
skutków i zmian

zakład nie jest w stanie wytworzyć środowiska naturalnego, warunków życia
występujących w życiu

warunki zakładowe są inne niż te spotkane w dalszym życiu po zakończeniu resocjalizacji,
w zakładzie spełniane są wszelkie potrzeby jednostek resocjalizowanych

stosunek ludzi w życiu jest inny niż stosunek do jednostek wykazany przez wychowawców
często są nastawieni wrogo, nie tolerują ich

pozostawienie nieletniego w naturalnym środowisku zmniejsza lęk i korzystnie wpływa na
proces socjalizacji obniża to proces negatywnych uczuć i zwiększa szansę na wytworzenie
pozytywniej więzi emocjonalnej między wychowawcą a wychowankiem, co jednak utrudnia
kontrolę nad jednostką i trudne jest dokonanie zmian w środowisku naturalnym, wprowadzenie w
nim pozytywnych zmian w środowisku domowym, szkolnym, rówieśniczym, lokalnym

działania powinny obejmować nie tylko samego nieletniego, ale i środowisk mających na
niego wpływ

zajmują się tym kuratorzy

wyróżniamy 2 typy kuratorów:
* zawodowi – są pracownikami sądów
IV.


Obowiązki kuratorów są określone następującymi ustawami:
ustawa o zawodzie kuratora
ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Ze względu na szerkoi zakres działań ilość wychowanków, nadzorów powinna być mała. Często
jest to jednakzbyt duża liczba nadzorowanych nieletnich ( 30-40 wychowanków)
Jest to wykonywane na zasadzie zadawania zadań nieletnich przez kuratorów, a następnie
egzekwowanie ich wykonania
Liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15 wychowanków
V.
Resocjalizacja dorosłych

tendencja do humanizacji odbywania kary

wynika ona z 2 uchwalenia dokumentu „Europejskie reguły więzienne” przez Radę Europy

określa ona warunki mające korzystny wpływ na resocjalizację dorosłych

w zakładzie karnym kumuluje niekorzystne wpływy

dokument ten określa 100 warunków, które musi spełnić zakład karny, by mógł być
nazwany zakładem, miejscem resocjalizacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz