Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o postępowaniu  w sprawach nieletnich-opracowanie - strona 1 Ustawa o postępowaniu  w sprawach nieletnich-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 7.
Temat : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich pazniemik 1982

w praktyce od maja 1983
I. Od momentu wejścia w życie stanowi podstawowy dokument regulujący postępowanie z
nieletnimi

zaletą dokumentacji jest definicja pojęcia „ nieletni”

odnosi ona do 3 grup osób:
* osoby od 13 do 18 lat, których występowanie objawiły demoralizacji, czyli takie negatywne
zachowania jak :
1. wagary, ucieczki z domu lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, zachowania agresywne,
przemoc, alkohol, papierosy, substacje uzależniające, psychoaktywne, problemy w szkole
2. w wieku 13-17 lat, które popełniły czyn przestępczy, czyli naruszają cy przepisy kodeksu
karnego
3. osoby w wieku 13-21 lat wobec, których stosowane są orzeczone przez sąd środki wykonawcze
lub poprawcze

przepisy zawarte w ustawie są zgodne ze wspólczesnymi tendencjami w resocjalizacji
nieletnich

ustawa preferuje w postępowaniu z nieletnymiśrodowisk wychowwczych w realizowaniu
warunków naturalnych

ustawa określa konktetne środki stosowane wobec nieletnich i większość z nich ma
charakter wychowawczy
II.Środki, które przewiduje ustawa:

upomnienie

zobowiązanie nieletniegodo określonego zachowania, czyli :
- naprawienie szkody
- przeproszenie osoby poszkodowanej
- zerwanie kontaktów z negatywnym środowiskiem
- zaprzestanie picia, palenia, środków odurzających

odpowiedzialny, nadzór rodziców lub opiekunów

nadzór organizacji młodzieżowych, społeczncyh lub osób wierzących się dobra opinią w
społeczeństwie

nadzór kuratora

skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego

orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

orzeczenie przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa

umieszczanie nieletniego w zakładzie miejsca pracy w rodinie zastępczej w domu dziecka
lub w zakładzie wychowawczym

jedyny środek o charakterze represyjnym:
-umieszczanie nieletniego w zakładzie poprawczym
-dopiero po wyczerpaniu wcześniej wymienionych środowisk wychowawczych
III.
Ustawa preferencji w postepowaniu z nieletnimi jego dobra, definicja pojęcia „dobra
nieletniego”

dobro nieletniego polega na osiągnięciu korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu
nieletniego

zgodnie z duchem ustawy sprawy dotyczące nieletniego rozpatrują wydziały rodzinne w
sądach rejonowych

zajmuja się one sprawami nieletnich, nie tylko za niedostosowaniem nieletnich,
przestępczościa, ale i sprawami związanymi z adopcją, z ustaleniem opieki nad dziećmi w
przypadku rozwodu rodziców

wydziały rodzinne lub wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rejonowych się tym zajmują
IV.
Uregulowanie problemów instytucji resocjalizacji dla nieletnich

w ustawie przyjmuje się, że instytucje stanowią system czyli układ wzajemnych
powiązanych ze sobą elementów resocjalizacji, cel jakim jest resocjalizacja nieletnich

zakres udziału różnych instytucji jest zróżnicowany
V.Wyróżniamy 3 grupy instytucji wchodzące w skład systemu instytucji resocjalizujących dla
nieletnich:a) instytucje zajmujące się diagnozą na potrzeby resocjalizacji.Zaliczamy tu :
rodzinny ośrodek diagnostyczno- konsultacyjny
izba dziecka komendy miejskiej policji
schronisko dla nieletnich
b) instytucje zajmujące się resocjalizacją w warunkach zakładowych

wiąże się to z koniecznością zmiany środowisk, w zwiążku z czym częstym zjawiskiem jest
wzrost napięcia negatywnych stanów emocjonalnych
-Zalicza się tu:

młodzieżowych ośrodek wychowawczych

zakład poprawczy

młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznych
c) instytucje zajmujące się resocjalizacji w środowisku naturalnym. Zalicza się tu :

Kuratela sądowa

ośrodki kuratorskie

ogniska wychowawcze

rodziny zstępcze

świetlice terapeutyczne, środowiskowe, socjalno – terapeutyczne

ochotnicze hufce pracy
* działania tu są znacznie trudniejsze wymagają dużej liczby specjalistów, dużymi nakładami
finansowymi, lecz ograniczone są one negatywne emocje związane ze zmianą otoczenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz