Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej-opracowanie - strona 1 Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 2
Pedagogika resocjalizacyjna
Temat: Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej
I.Przedmiotem badań jest wychowanie resocjalizacyjne:

jest to wychowanie jednostek niedostosowanych społecznie (specyficznie zaburzonych) i
zagrożonych niedostosowaniem spolecznym

pierwsza grupa to osoby u których występują objawy charakterystyczne dla niedostosowania
społecznego i jednostek wymagających działań o charakterze naprawczym

druga grupa to osoby u których wystąpiły wczesne objawy niedostosowania społecznego lub
będące w kręgu ich oddziaływań

jeszcze wymaga odmiennych form, sposobów postępowania wychowawczego
kontynujących u nich wyczuwane jest niecelowe, gdyż są nie skuteczne
II.Przedmiotem p.r. Jest opracowanie teoretyczncznych podstaw resocjalizacji jednostek
niedostosowanych spolecznie i zagrożenia niedostosowania społecznego :

system wiedzy obejmujący wiedzę o jednostkach niedostosowanych społecznie, dotyczy
celów wychowania resocjalizacyjnych, dotycząca metod resocjalizacji, efektywnej resocjalizacji

działanie w aspekcie naprawczym jak i profilaktycznym
III.Zakres wiedzy niezbędny do resocjalizacji musi być szerszy niż do wychowania masowego:

wychowanie masowe- ma charakter działań kreacyjnych. Kształtują one u wychowujących
jednostek porządanych społecznie cech, właściwości i zachowań czyli ideał wychowawczy,
wykorzystuje ona z natury mechanizmy:

dojrzewania

rozwoju

w wychowaniu resocjalizacyjnym mamy do czynienia z jednostkami, u których proces
wychowania okazał się nieefektywny. Stąd wychowania resocjalizacyjne muszą mieć inny
charakter nie kreacyjny. Było by to nieefektywne

często zmienia się tylko otoczenie jednostki a brak zmiany charakteru działań. Trzeba
nastawić się na usunięcie zaburzeń lub ich zmniejszenie. Potem zajmujemy się kreowaniem
społecznie porządanych cech, właściwości i zachowań.

Działania naprawcze muszą być oparte na wiedzy dotyczącej :
- pedagogikia
- zaburzeń
- terapi zaburzeń

negatywny wpływ na efektywność resocjalizującego ma:
-nieodpowiedni zakres wiedzy
-nieograniczony zakres działań profesjonalnych -za mało ich, za duży przesyt działań naprawczych

profilaktyka aspektem pomijającym

brak wczesnego rozpoznawania problemów
IV.Podstawowe działy pedagogiki resocjalizacyjącego (L.Pytka):
1.Dział : teologia wychowania resocjalizacego
-zajmuje się formowaniem celów zarówno etapowych jak i końcowych
2. Dział: teoria wychowania resocjalizacyjnego
-opracowanie teoretyczne podstawy wychowania resocjalizacego
- opracowuje terminologie, wyznacza związki, zależnoścci, prawidłowości
3.Dział: metodyka wychowania resocjalizującego
- sztuka, opracowanie skutecze metody, środki i warunków resocjalizacji
V. Wychowanie ma charakter działań całożyciowych
*charakter naprawczy- uznanie zaburzeń w zachowaniu jednostek
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz