Niedostoswanie społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Niedostoswanie społeczne-opracowanie - strona 1  Niedostoswanie społeczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i obiawy niedostosowania
są to osoby, których zachownie jest niezgodne z oczekiwaniami społecznymi, ich zachowania są
negatywne, osoby te nie są w stanie funkcjonować prawidłowo, nie są one w stanie pełnić ról
społecznych lub nie są zdolne do ich realizacji zgodnie z oczekiwaniami społecznymi ze względu
na brak dyspozycji wykonawczych (np. Zaburzenia motorczne, procesów intelektualnych)
def: niedostosowanie społecznego
według Lipkowskiego:
Niedostosowanie społeczne jest to, „zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach,
spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju, a wyrażające
się wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warunków
społecznych i w realizacji zadań życiowych danej jednostki”.
„wszelkie formy wadliwego stosunku do innych ludzi wypływające z różnego rodzaju
zaburzeń
emocjonalnych, schorzenia nerwicowe, różnego rodzaju psychopych oraz
defektów w tym zakresie"
Cechy niedostosowania społecznego:
uznanych społecznie wartości,
j,
postaw aspołecznych lub antyspołecznych,
Objawy:
h rzeczy i sytuacji
rta wrogość (urazy z życia płodowego, brak poczucia bezpieczeństwa)
okazywanie niezależności)
- uszkodzenie systemu nerwowego; dewiacje
wychowawcze; destrukcja ze strony dorosłych i rówieśników)
Przyczyny niedostosowania społęcznego:
przyczyny wewnętrzne
biologiczne;
psychologiczne
środowiskowe
Przyczyny wewnętrzne i biologiczne dzielimy na czynniki powodujące uszkodzenia i zaburzenia
centralnego układu nerwowego, które mogą mieć charakter:
genetyczny;
fragmentaryczny;
parcjalny - pomoc takim jednostka polega na wyrównaniu tych defektów np. zaburzenia
równowagi, zaburzenia słuchu.
Drugi podział:

wewnetrzne przyczyny - utrudniają jednostce zrozumienie oczekiwań społeczeństwa; Geny,
Układnerwowy, budowa fizyczna, zaburzenia procesów pobudzania i hamowania, typ
temperamentu, Przyspieszenie lub spowolnienie rozwoju psychofizycznego, urazy mechaniczne
mózgu, urazy okołoporodowe, choroby matki, nałogi matki, urazy matki podczas ciąży, sposób
odżywiania matki, zaburzenia psychiczne matki lub ojca; obniżenie poziomu sprawności
intelektualnych; niedojrzałość emocjonalna; infantylizm; brak kontroli; zaburzenia myślenia i
uwagi;; zaburzenia obrazu świata i własnej osoby; zaburzenia osobowości;

zewnętrzne:
1) przyczyny makro społeczne (związane z dużym środowiskiem) - mają charakter pośredni,
położenie geograficzne, przebyte wojny czy kataklizmy, zmiany społeczne związane z kryzysem
gospodarczym, społeczno politycznym, środki masowego przekazu, postęp cywilizacyjny –
urbanizacja i industrializacja;
2) Czynniki mikrospołeczne (wpływające bezpośrednio na jednostkę)
tu zaliczamy: rodzinę szkołę grupę rówieśniczą, pracę, klasa szkolna, rówieśnicy, nauczyciel;
Rola rodziny w genezie niedostosowania społecznego:
Rodzina jako środowisko wywiera bezpośredni wpływ na rozwój i zachowanie dziecka, środowisko
te ma najważniejsze znaczenie, gdyż jest ono środowiskiem wzorcowym, pierwszym. Dziecko
przyjmuje te środowisko, gdyż nie ma możliwości poznania innego. Wpływy rodzinne są bardzo
trwałe i trudne do wyeliminowania. Środowisko te oddziaływuje na jednostkę najdłużej. Znaczące
tu stają się więzy krwi, więzi emocjonalne. Przyczyną niedostosowania w rodzinie jest kumulacja
czynników niekorzystnych. Jeśli okres zaniedbania dziecka jest krótki można go poddać
rehabilitacji, co może przynieść korzystne rezultaty.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz