Ergonomia i bezpieczeństwo pracy - strona 2

Skutki działania czynników materialnego środowiska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Skutki działania czynników materialnego środowiska pracy na człowieka i pośrednio na jego pracę zależą od : rodzaju działającego czynnika ( np. hałas, oświetlenie, itp. ), czasu i okresów działania tych czynników, nasilenia ( stężenia, natężenia ), uciążliwości pracy, indywidualnej odporności i...

Ultrafiolet - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Ultrafiolet Ultrafiolet to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krótszej niż światło widzialne i dłuższej niż promieniowanie rentgenowskie. Oznacza to ...

Wartości dopuszczalne promieniowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Wartości dopuszczalne. Działanie promieniowania nadfioletowego ma charakter fotochemiczny a skutek biologiczny tego promieniowania zależy od ilości pochłoniętego promieniowania, długości fali i od rodzaju eksponowanej tkanki (oko, skóra). Ilość pochłoniętego przez tkankę promieniowania (

Zarządzanie przedsiebiorstwem - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Zenon Łapka
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

Zarzadzanie przedsiębiorstwem 1 Przykłady zastosowań modeli decyzyjnych w działalności przedsiębiorstwa Modele decyzyjne w przygotowaniu działalności przedsiębiorstwa strategia wyboru produktu (co wytwarzać) strategia wyboru technologii ...

Dopuszczalne wartości hałasu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Dopuszczalne wartości hałasu słyszalnego ze względu na ochronę słuchu: odniesione do 8-godzinnego dnia pracy: poziom ekspozycji na hałas LEx,8h 85 dB ekspozycja na hałas EA,Te 3,64* 103 Pa2 s maksymalny poziom dźwięku A LA,max 115 dB sz...

Luminancja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Luminancja - L Jest to fizyczna miara jaskrawości. Zależy ona od natężenia oświetlenia na obserwowanym obiekcie, właściwości odbiciowych powierzchni obiektu (barwa, stopień chrop...

Rodzaje hałasu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Ze względu na zakres częstotliwości rozróżnia się: hałas infradźwiękowy, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 2 do 16 hz i o częstotliwościach słyszalnych do 50 Hz, hałas słyszalny, w którego wi...

Współczynnik odbicia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Współczynnik odbicia - ρ Jest to stosunek strumienia świetlnego odbitego do strumienia świetlnego padającego na dana płaszczyznę. Wartość współczynnika odbicia zawiera się w przedziale od 0 do 1. Dla powierzchni białych wartość współ...

Kontrast jaskrawości - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 336

Kontrast jaskrawości - k W znaczeniu subiektywnym kontrast oznacza subiektywne oszacowanie różnicy w wyglądzie dwu części pola widzenia, oglądanych równocześnie lub kolejno. ...