Wstęp do prawa europejskiego - strona 3

Zasada lojalności i szerszej współpracy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Zasada lojalności i szerszej współpracy - Art. 10 TWE. Państwa czlonk. Podejmują wszelkie możliwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego traktatu lub działań instytucji wspólnoty. Ułatwiają one wspólnocie wypełnienie ich zadań .Powstrzymują si...

Zasada ochrony uprawnionego oczekiwania i nieretroakcji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2247

Zasada ochrony uprawnionego oczekiwania - oznacza ze środki podejmowane przez WE nie mogą naruszać uprawnionego oczekiwania danego podmiotu czy grupy podmiotów, jeśli nie jest to naruszenie uzasadnione względami nadrzędnego interesu publicznego. Zgodnie z warunkiem ustalonym w orzecznictwie ETS z oc...

Zasady kompetencji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Zasada kompetencji dodatkowych - niektóre kompetencje instytucji wspólnotowych mogą wynikać z ich statusu lub praktyki ich działania. Możliwość poszerzenia kompetencji TWE Zasada kompetencji wyłącznych - sa to kompetencje które sprawuje tylko WE, państwa członkowskie nie maja żadnych właściwości dz...

Zasady TWE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Zasada lojalności art. 10 TWE ( solidarności) - jest bezpośrednio skuteczna, ale tylko w połączeniu z innymi przepisami traktatów założycielskich. Zasada lojalności ma dwa aspekty: • pozytywny- państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia skuteczności prawa w...

Pojęcie prawa UE i jego źródła

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2072

Pojęcie prawa UE i jego źródła Jaka jest różnica pomiędzy prawem pierwotnym a prawem pochodnym Unii? Prawo pierwotne - traktaty, akty o charakterze konstytucyjnym, ogólne zasady prawa. Zawarte jest przede wszystkim w traktatach założycielskich, zmieniających, o przystąpieniu a także dołączonych do...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1862

Pojecie prawa UE i jego zródla Konsekwencje Traktatu lizbońskiego: Traktat z Lizbony zmienia trzy traktaty podstawowe: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską- zwany obecnie Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspóln...

Ściślejsza współpraca - III filar UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Ściślejsza współpraca - III filar UE Ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi podejmowana jest na podst. Umów dwu lub wielostronnych. Otwiera ona drogę dla takich form współpracy jak np. Porozumienia z Schengen. TA przewiduje możliwość podjęcia ściślejszej współpracy w zakresie wymiaru...

Dwie wspólnoty w I filarze

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Dwie wspólnoty w I filarze  w związku z wygaśnięciem TEWWiS w 2002r. w I filarze pozostały dwie wspólnoty: EWG, EWEA. Traktat Maastricht zmienił EWG na WE, traktat ten poszerzył również obszar działania EWG; Do głównych zadań EWEA należą: rozwój przemysłu jądrowego, rozwijanie działalności badawc...

Finansowanie UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Finansowanie UE ( dochody WE i UE ) na podstawie decyzji z kwietnia 1970 r WE zostały wyposażone we własne źródła dochodów. Głównymi źródłami dochodów WE stały się cła, opodatkowania produktów rolnych, oraz część podatku od wartości dodanej VAT pobieranego z państw członkowskich członkowskich wysok...

Kompromis z Nicei

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1673

Kompromis z Nicei określił z jednej strony zakres regulacji Traktatu z Nicei, z drugiej zaś sprecyzował wole państw członkowskich do kontynuowania reformy ustrojowej UE. Istota tego kompromisu z grudnia 2000 roku, polega na tym, ze zgodzono się zasadniczo na ograniczenie postanowień przygotowywanego...