Prawo rzymskie - strona 45

Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym - omówienie.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Prawo w znaczeniu przedmiotowym - składa się na nie całokształt norm, regulujących, za pomocą przymusu państwowego pewien zakres zewnętrznych zachowań ludzkich. Państwo może z własnej inicjatywy kontrolować przestrzeganie normy prawnej, gdy dana norma...

Różne rodzaje pecilium w prawie rzymskim - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581

Różne rodzaje peculium: Peculium - przekazywane synowi, wyodrębnione rzeczowo, ale nie prawnie z majątku ojca (ojciec pozostawał jego właścicielem), Peculium casterense - syn mógł zatrzymać dla siebie to co dostał w związku ze złużbą wojskową (od Augusta), także darowizny i spadki. Peculium quasi...

Systematyka prawa rzymskiego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Systematyka prawa rzymskiego. Największe znaczenie w historii prawa odegrał podział prawa przekazany w Institutiones Gaiusa, prawnika rzymskiego z II w. n.e. Przyjęty następnie do Institutiones Justyniana system ten aż do XX wieku wywierał ...

Cechy odpowiedzialności - omówienie.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

Cechy odpowiedzialności: Była w zasadzie nieograniczona, choć z czasem: Możliwe ograniczenia do wysokości majątku dłużnika w chwili wyroku( in id quod facere potest)Unika tak infamii i egzekucji osobistej. Za cesarstwa- beneficium competentiae-o...

Pojędzie i rodzaje legatów i fidekomisów.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

ZAPISY 9. Legaty i fideikomisy Pojęcie i rodzaje legatów Z a p i s ( l e g a t ) - rozporządzenie ostatniej woli, na podstawie którego spadkodawca udziela przysporzenia majątkowego pewnej osobie kosztem spadku. Zapis był jednostronnym przysp...

Proces legisakcyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Proces legisakcyjny Był to najdawniejszy rodzaj zwyczajnego postępowania sądowego w Rzymie o bardzo daleko posuniętym formalizmie. Powstał w zamierzchłych czasach historii i był w okresie Ustawy XII tablic jedynym rodzajem postępowania sądowego właściwym do rozstrzygania sporów między obywatelami r...

Prawo w starożytności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

PRAWO W STAROŻYTNOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI O POCZĄTKACH PRAWA Pojęcie i geneza prawa. „Prawo" w węższym znaczeniu - system norm postępowania wydanych lub uznanych przez władzę państwową, wyrażających interesy rządzących w danym ustroju politycznym grup społecznych, a realizowanych za pomocą przy...

Zdolność do czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Pikulska-Radomska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

W Rzymie była zdolność do czynności prawnych choć tego nie rozróżniano. CAPUT - pozycja prawna jednostki. W tym mieści się status libertatis, civis, familiae. Wiek, płeć, stan umysłowy i fizyczny jednostki. Sytuacja prawna niewolnika wyodrębniona jest ze statusu libertatis. Niewolnik jest przedmio...

Actiones - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Actio - Skarga Kiedy? Kto komu? aquae pluviae arcendae jak sąsiad zmienił bieg wody przeciw sąsiadom auctoritatis gdy od nabywcy osoba trzecia kupujący vs. Sprzedawca commondati directa/contraria zwrot rzeczy/dodatkowe nakłady komondant/komondatariusz communi dividundo po rozwiązaniu sp...

Kodyfikacja Justyniana Wielkiego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Kodyfikacja Justyniana Wielkiego Prawo rzymskie znamy głównie dzięki niej. Justynian panował w latach 527-565. Justynian podjął się: kodyfikacji prawa reformy administracyjnej. Było to konieczne gdyż upadek zachodniego cesarstwa zagroził wschodnim prowincjom dezorganizacją wewnętrzną. ujednolic...