Różne rodzaje pecilium w prawie rzymskim - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różne rodzaje pecilium w prawie rzymskim  - wykład. - strona 1 Różne rodzaje pecilium w prawie rzymskim  - wykład. - strona 2

Fragment notatki:

Różne rodzaje peculium:
Peculium - przekazywane synowi, wyodrębnione rzeczowo, ale nie prawnie z majątku ojca (ojciec pozostawał jego właścicielem),
Peculium casterense - syn mógł zatrzymać dla siebie to co dostał w związku ze złużbą wojskową (od Augusta), także darowizny i spadki.
Peculium quasi casterense - majątek zdobyty przez syna w trakcie służby cywilnej będący jego własnością.
Peculium adventicium - majątek zatrzymany przez syna, otrzymany od matki, od osób trzecich lub w inny sposób. Mógł nim zarządzać ojciec, chyba że w wyraźny sposób zaznaczono, że korzystać z niego może tylko obdarowany.
Najdawniejsza rodzinę rzymską tworzył zespół osób związanych sztucznym elementem jakim była podległość pod pater familias.
Osoby wchodzące w skład tej rodziny to agnaci, a istniejąca między nimi więź to pokrewieństwo agnacyjne.
Krewni agnacyjni - osoby, które podlegały tej samej władzy ojcowskiej, albo podlegały by jej gdyby ów ojciec jeszcze żył.
Krewnym agnacyjnym nie można było sie stać tylko ze względu na więzy krwi, a można było stać się agnatem nie będąc w naturalny sposób spokrewnionym. Takie pokrewieństwo mogło powstać tylko ze strony ojca.
Kognacja - powstawała również ze strony matki. Były to także naturalne więzy krwi. Pokrewieństwo dużo młodsze od agnacyjnego. Powstało w wyniku działania pretora. Kognacja stopniowo wypierała agnacje. Istotne znaczenie w prawie ma bliskość pokrewieństwa, której miernikiem jest stopień.
Ascedentes - krewni wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.
Descedentes - krewni zstępni - dzieci, wnuki, prawnuki.
Stopnie występują w:
Linii prostej - jeśli jeden krewny pochodzi od drugiego (ojciec, syn, wnuk)
Linii bocznej - jeśli jeden krewny nie pochodzi od drugiego, ale mają wspólnego przodka (bracia)


(…)


Status familiae
Trzecim i ostatnim czynnikiem wywierającym wpływ na zdolność prawną było stanowisko jakie określony podmiot zajmował w rodzinie.
Z uwagi na to stanowisko obywatel rzymski mógł być albo osobą nie podlegającą niczyjej władzy, albo też podlegającą władzy męskiego zwierzchnika familii.
Pełną zdolność prawną miała tylko osoba nie podlegająca niczyjej władzy, a jeśli była płci męskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz