Prawo ochrony środowiska - strona 3

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PROCESIE BUDOWLANYM Podstawy prawne • Art. 71-76 Poś • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane • Uiś • Szereg przepisów określających ograniczenia działalnośc...

Prezentacja wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA (wgpp) / OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA INSTALACJI Zakres przedmiotowy pozwolenia na wgpp • Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, chyba że dana instalacja została zwolniona z obowiązku jego uzyskania w ROZPORZĄDZENIU MŚ z 2 lipca 2010 r. ...

Prezentacja wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM Podstawy prawne • Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (zw. Konwencją awaryjną) sporządz...

Prezentacja wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

ORGANY OCHRONY ŚRODOWISKA (ORGANIZACJA WYKONYWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA) Pojęcie organu ochrony środowiska (art. 3 pkt 15 Poś) • organ administracji powołany do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do jego właściwości określonej w tytule VII...

Przeciwdziałanie poważnym awariom

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM Podstawy prawne •Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (zw. Konwencją awaryjną) sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. (ratyfikowana przez RP) •Dyrektywa Rady 82...

Test b

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w warunkach, w których występują następujące przesłanki: a) obszar został zakwalifikowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przemysłowy...