Prawo karne skarbowe - strona 11

Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE 1.Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe - ostatni etap postępowania, poprzedzony postępowaniem przygotowawczym i jurysdykcyjny...

Pozorny zbieg przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

POZORNY ZBIEG PRZESTĘPSTW LUB WYKROCZEŃ SKARBOWYCH Mamy do czynienia wtedy, gdy ten sam sprawca dopuścił się kilku czynów zabronionych przez kks, które na skutek przyjęcia pewnej fikc...

Przedawnienie karalności oraz przedawnienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania. Przedawnienie karalności - to zbiorczy termin, który obejmuje przedawnienie ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przeda...

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe 7.1. Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń akcyzowych Delikty akcyzowe- szczególny typ czynów zabronionych w części szczególnej kks WYROBY AKCYZOWE - obowiązek podatkowy powstaje w miejscu w którym zostaną one przeznaczone do konsumpcji "produ...

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1309

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji 1. Podział przestępstw i wykroczeń podatkowych : - grupa czynów skierowana przeciwko obowiązkom podatkowym, polegającyc...

Zaniechanie ukarania sprawcy za przestępstwa skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Wyróżnia się trzy różne instytucje

Specyfika prawa karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Specyfika prawa karnego skarbowego i jego związek z innymi działami prawa karnego. Specyficzny ogólny przedmiot ochrony: prawo karne skarbowe tym różni się od p.k powszechnego, że normuje wyłącznie kwestie ponoszenia odpowiedzialności...

Sprawstwo główne i współsprawstwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

SPRAWSTWO GŁÓWNE (wykonawcze, własnoręczne, jednosprawstwo) - podstawowa forma sprawstwa - polega na samodzielnym, własnoręcznym realizowaniu znamion czynu zabronionego jako przestępstwo czy

Sprawstwo kierownicze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

SPRAWSTWO KIEROWNICZE - niewykonawcza forma sprawstwa, która polega na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę - sprawca kierowniczy sam nie realizuje ustawowych znamion przestępstwa czy

Sprawstwo polecające - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

SPRAWSTWO POLECAJĄCE - jedna osoba wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie poleca jej wykonanie czynu zabronionego Dwa rodzaje sprawców: Polecający- sprawca polecający nie realizuje osobiście żadnego ustawowego znamienia czynu zabronio...