Wielowymiarowa analiza porównawcza

note /search

Analiza dyskryminacyjna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1547

ANALIZA DYSKRYMINACYJNA Ogólna charakterystyka analiza dyskryminacyjna stanowi zespół metod dyskryminacyjnych i klasyfikacyjnych metody dyskryminacyjne mają na celu ustalenie, które z dostępnych zmiennych najbardziej różnicują (dy...

Analiza głównych składowych - metody czynnikowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1477

METODY CZYNNIKOWE Metody czynnikowe stanowią zespół metod i procedur statystycznych pozwalających na zredukowanie dużej liczby zmiennych do kilku wzajemnie nieskorelowanych czynników. Zachowują one stosunkowo dużą część informacji tkwiących w zmiennych pierwotnych, a jednocześnie każda z nich jest ...

Analiza kanoniczna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1659

ANALIZA KANONICZNA Ogólna charakterystyka analiza kanoniczna stanowi uogólnienie liniowej regresji wielorakiej na dwa zbiory zmiennych (pozwala badać związki zachodzące pomiędzy dwoma zbiorami zmiennych) związki te są interpretowane jako zależności między dwoma typami nowych zmiennych zwanych zmie...

Metody grupowania obiektów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1694

METODY GRUPOWANIA OBIEKTÓW Cele grupowania: utworzenie jak najbardziej jednorodnych grup obiektów (skupień) ze względu na podobieństwo w zakresie wewnętrznej struktury charakteryzujących je zmiennych. Kryteria grupowania: homogeniczności: obiekty należące do tej samej grupy powinny być do siebie ja...

Metody porządkowania liniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2303

PODZIAŁ METOD TAKSONOMICZNYCH ZE WZGLĘDU NA CEL PROWADZONEGO BADANIA Metody porządkujące badane obiekty: uporządkowanie liniowe - rzutowanie przestrzeni wielowymiarowej na prostą, uporządkowanie nieliniowe - rzutowanie przestrzeni wielowymiarowej na płaszczyznę. Metody grupowania badanych obiekt...

Metody porządkowania nieliniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2065

METODY PORZĄDKOWANIA NIELINIOWEGO Założenia co do zmiennych charakteryzujących obiekty zmienne opisujące obiekty powinny być mierzone na skali przedziałowej lub ilorazowej zmienne powinny zostać poddane wstępnie normalizacji dla zapewnienia ich porównywalności GRUPY METOD PORZĄDKOWANIA NIELINIOWE...

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Metody wielowymiarowej analizy porównawczej: metody służące do porównywania obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości. Grupy metod WAP metody taksonomiczne - porównywanie obiektów obejmujące zarówno porządkowanie zbioru obiektów jak i ich grupowani...

Transformacja zmiennych diagnostycznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2422

TRANSFORMACJA ZMIENNYCH CELE TRANSFORMACJI ujednolicenie charakteru zmiennych (postulat jednolitej preferencji), doprowadzenie różnoimiennych zmiennych do wzajemnej porównywalności (postulat addytywności), zastąpienie zróżnicowanych zakresów zmienności poszczególnych zmiennych zakresem stałym (po...

Wybór reprezentantów grup obiektów przestrzennych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

WYBÓR REPREZENTANTÓW GRUP OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH Podstawowe właściwości obiektów reprezentantów jak największe podobieństwo, ze względu na opisujące go wartości zmiennych, do pozostałych obiektów w danej grupie jak najmniejsze podobieństwo do obiektów reprezentantów innych grup METODA ŚRODKÓW CI...