Metody porządkowania nieliniowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody porządkowania nieliniowego - strona 1 Metody porządkowania nieliniowego - strona 2 Metody porządkowania nieliniowego - strona 3

Fragment notatki:

METODY PORZĄDKOWANIA NIELINIOWEGO Założenia co do zmiennych charakteryzujących obiekty zmienne opisujące obiekty powinny być mierzone na skali przedziałowej lub ilorazowej
zmienne powinny zostać poddane wstępnie normalizacji dla zapewnienia ich porównywalności
GRUPY METOD PORZĄDKOWANIA NIELINIOWEGO metody dendrytowe - prowadzą do utworzenia dendrytu, który stanowi ilustrację sposobu łączenia obiektów
metody drzewkowe aglomeracyjne - prowadzą do utworzenia drzewka połączeń (tzw. dendrogramu), które stanowi ilustrację sposobu i hierarchii łączenia obiektów
METODY DENDRYTOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA metody dendrytowe opierają się na regułach i pojęciach teorii grafów
przez graf G(O,Γ) będziemy rozumieli zbiór porządkowanych obiektów, a przez Γ relację przyporządkowującą każdemu obiektowi ze zbioru O obiekt najbliżej od niego położony w graficznej prezentacji grafu poszczególnym obiektom odpowiadają punkty nazywane wierzchołkami, a odcinki łączące te punkty, o długościach równym odległościom pomiędzy obiektami, nazywane są łukami lub wiązadłami
dendryt jest grafem spójnym i otwartym
graf nazywany jest spójnym, jeżeli jego każda para wierzchołków jest połączona nieprzerwanym ciągiem wiązadeł
graf otwarty charakteryzuje się brakiem cykli i pętli
cyklem jest skończony ciąg połączonych ze sobą wiązadeł, w którym początkowy wierzchołek pierwszej krawędzi stanowi jednocześnie końcowy wierzchołek ostatniej krawędzi
pętlą nazywamy cykl składający się tylko z jednego wiązadła
uporządkowanie dendrytowe polega na przyporządkowaniu obiektom poszczególnych wierzchołków dendrytu
TAKSONOMIA WROCŁAWSKA w pierwszym etapie szukamy dla każdego obiektu O i obiektu O i' najbardziej do niego podobnego, wyznaczając w każdym wierszu (kolumnie) macierzy odległości D najmniejszy element:
, i,i'=1,2,...,n ; i ≠ i'. (2.34)
otrzymane pary najbardziej podobnych do siebie obiektów przedstawiamy w postaci grafu niezorientowanego, tzn. grafu, w którym wierzchołki odpowiadające tym obiektom są połączone wiązadłami bez zaznaczania kierunku połączenia, których długości są proporcjonalne do odległości między obiektami

(…)

… (2.36) mają wartości: αr=0,5, αr'=0,5, β=0 i γ=0,5
w wyniku stosowania tej metody obiekty łączą się w grupy tworzące „łańcuchy”
Rys. 2.7. Odległości międzygrupowe w wybranych metodach drzewkowych.
Metoda najbliższego sąsiedztwa Metoda najdalszego sąsiedztwa
Metoda średnich połączeń Metoda Mediany
Metoda środków ciężkości Metoda Warda
METODA NAJDALSZEGO SĄSIEDZTWA
(METODA NAJDALSZEGO WIĄZANIA)
odległość…
…'; r,r'=1,2,...,z; r≠r'. (2.41)
parametry przekształceń w formule (2.36) mają wartości: αr=0,5, αr'=0,5, β=-0,25 i γ=0.
metoda ta powinna być stosowana gdy w zbiorze odległości pomiędzy obiektami należącymi do dwóch skupień występują odległości znacząco odstające od innych odległości
METODA ŚRODKÓW CIĘŻKOŚCI
odległość między dwoma grupami w tej metodzie określona jest jako odległość między środkami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz