Podstawy programowania obiektowego - strona 2

note /search

Biblioteka wejścia wyjścia XI-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Biblioteka wejścia wyjścia XI przykład: 1 ofstream file ; 2 file . open ( "ala.txt" ) ; 3 if ( ! file ) 4 cerr s ; 12 c o u t s ; 18 c o u t ...

Definicja funkcji main-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Definicja funkcji main przykładowy kod ´zródłowy: 1 SSilnik sil1 = stworz_silnik ( 1 . 6 , 114 , benzyna ) ; 2 SSilnik sil2 = stworz_silnik ( 1 . 4 , 100 , benzyna ) ; 3 SSilnik sil3 = stworz_silnik ( 2 . 0 , 140 , benzyna ) ; 4 SSilnik sil4 = stworz_silnik ( 2 . 5 , 125 , diesel ) ; 5 SSilnik sil5...

Definicja funkcji tworzącej auto-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Definicja funkcji tworzącej auto inicjalizuja˛cej wartos´ciami pocza˛tkowymi składowe struktury SAuto przykładowy kod ´zródłowy: 1 SAuto stworz_auto ( r_napedu nap , int rok , r_modelu mod , string kol , 2 const SSilnik & silnik ) 3 {...

Definicja funkcji tworzącej komis-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Definicja funkcji tworzącej komis inicjalizuja˛cej wartos´ciami pocza˛tkowymi składowe struktury SKomis przykładowy kod ´zródłowy: 1 SKomis stworz_komis ( int l_egz , string adr , SAuto _ samochod ) 2 { 3 SKomis komis = { l_egz , adr , sa...

Definicja funkcji tworzącej silnik-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Definicja funkcji tworzącej silnik inicjalizuja˛cej wartos´ciami pocza˛tkowymi składowe struktury SSilnik przykładowy kod ´zródłowy: 1 SSilnik stworz_silnik ( float poj , int m , r_silnika rodz ) 2 { 3 SSilnik silnik = { poj , m , rodz } ...

Definicja zmiennej typu strukturalnego

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Definicja zmiennej typu strukturalnego Tworzenie 1 struct nowy_typ { 2 / / s k l a d n i k i s t r u k t u r y : 3 / / . . . 4 } ; 56 nowy_typ zmienna ; / / zwykla zmienna 7 nowy_typ _ wsk ; / / wska znik do zmi e n n e j typ u " nowy_typ " 8 nowy_typ & ref = zmienna ; / / r e f e r e...

Funkcje składowe dla typu string II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Funkcje składowe dla typu string II string& insert(size_t pos, const string& s); string& insert(size_t pos, const char* s); umieszcza napis s przed pozycja˛ pos , w przypadku gdy pos wie˛ksze od długos´ci stringa funkcja powoduje bła˛d size_t find(const string& s, size_t pos = 0); s...

Inne funkcje składowe dla typu string-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Inne funkcje składowe dla typu string Inne funkcje składowe typu string , które warto pozna´c: string& assign (const string& str); przypisuje nowa˛ zawartos´c´ do łan´cucha zaste˛puja˛c dotychczasowa˛ tres´c´, size_t find_first_of (const string& str, size_t pos = 0) const; przeszukuje n...