Matematyka - strona 40

Matematyka - układy równań

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

UKŁADY RÓWNAŃ Zad.1 Rozwiązać układ równań (A: a=2, b=1; B:a=1, b=2) (A; a=1, b=5; B: a=2, b=1) Zad. 2 Obliczyć odległość prostych danych równaniami:   Zad. 3 Napisać równanie płaszczyzny  przechodzącej  przez  punkty A(1,0,1),  B(2,1,4)  i równoległej  do  wektora [a,b,0]. ( A. a=2, b=1; B. a=1, b...

Wielomian jednej zmiennej, funkcja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Wielomian  jednej zmiennej – funkcja określona wzorem f(x)=anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 gdzie an, an-1,..., a1, a0 są danymi  liczbami, wykładnik n jest liczbą naturalną. Wielomian jest sumą jednomianów. Przedstawienie wielomianu w postaci  sumy jednomianów może nie być jednoznaczne, gdy niektó...

Matematyka - pojęcie wielomianów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

WIELOMIANY 1) Wielomianem stopnia n-tego jednej zmiennej nazywamy funkcję W:R → R określoną  wzorem: W(x)=a0+a1x+a2x2+a3x3+...+anxn a0, a1, a2, a3, …, an  ∈ R     n ∈ N    an ≠ 0 2) Wielomianem stałym nazywamy wielomian, w którym n=0 i a0=0 (a0 ...

Funkcje, pochodne - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 9. Funkcje (badanie funkcji)        1. Znale źć  wszystkie ekstrema lokalne podanych funkcji  a)  ( ) 14 36 15 2 2 3 − + − = x x x x f ;  b)  ( ) 4 2 + = x x x f ;  c)  ( ) x x x f = ;  d)  ( ) x x ...

Funkcje, pochodne - zestaw zadań nr 2

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 7. Funkcje (pochodne funkcji, cz. II)    1. Obliczy ć   f f f ′ ′ ′ ′ ′ ′ , ,  podanych funkcji a)  ( ) x x x f ln = ;    b)  ( ) ( ) x x x x f cos 1 2 + + = ;    c)  ( ) x e x f cos = ;    d)  ( ) 1 2 + = x x f ;  e)  ( ) x x x f 2 3 − = ;  f)  ( ) x ...

Ciągi liczbowe - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  3. Ci ą gi liczbowe    1. Znale źć  wzór ogólny ci ą gu na podstawie warto ś ci kilku wyrazów pocz ą tkowych  a)  ( ) ( ) ,... 5 , 1 , 3 , 7 − − = n a ;  b)  ( ) ( ) ,... 27 , 18 , 12 , 8 = n b ;  c)  ( ) ( ) ,... 0 , 1 , 0 , 1 = n c .    2. Zbada ć ,...

Całkowanie - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 12. Całkowanie (Zastosowania całek oznaczonych)        1. Obliczy ć  pole obszaru  D  ograniczonego  a) wykresami funkcji   3 2 , 2 +...

Twierdzenia o funkcjach i ich pochodnych - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 8. Funkcje (twierdzenia o funkcjach z pochodnymi)        1. Korzystaj ą c z twierdzenia Lagrange’a uzasadni ć  podane nierówno ś ci  a)  ( ) 0 dla , 1 ln 1 + x x e x ;  c)  1 dla , x ex e x ;  d)  b a a b b a ≤ ≤ − ≤ 1 dla , ln .  2. Znale źć  prz...

Zadania z egzaminu w sesji podstawowej

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Zadania z egzaminu w sesji podstawowej i poprawkowej po sem.02  Czerwiec 2009: 1. a) Obliczyć długość łuku krzywej  x y  ln = dla   2 , 1 ∈ x . b) Obliczyć całkę  ∫ − 2 2 π π tgxdx 2. Rozwiązać równanie macierzowe  A AXB = − 1 ) ( , gdzie   ...