Analiza wielowymariowa - strona 2

note /search

Krótkie wprowadzenie do środowiska R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Daniel Kosiorowski – Krótkie wprowadzenie do środowiska R 1    KRÓTKIE WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA R    Środowisko R jest profesjonalnym systemem przeznaczonym do prowadzenia  analiz  statystycznych, tworzenia własnych narzędzi statystycznych, wykonywania obliczeń i  symulacji komputerowych oraz two...

Podstawowe zastosowania R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Podstawowe zastosowania R  Pakiet MCMCglmm Szymon Drobniak  Instalacja R  ajnowszą wersję R można ściągnąć ze strony  N  http://cran.r-project.org/bin/windows/base  Po  zainstalowaniu  w  Menu  Start  pojawi  się  grupa  ‘R’  pozwalająca  na  uruchomienie  konsoli  R.  Praca  w  samej  konsoli  prz...

Preliminaria dotyczące wielowymiarowej analizy statystycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

Daniel Kosiorowski – Wstęp do wielowymiarowej analizy danych z programem R – wykład nr1  1    1    PRELIMINARIA DOTYCZĄCE WIELOWYMIAROWEJ  ANALIZY STATYSTYCZNEJ    Zbiór danych – „ Boston Housing ” – pochodzi z pracy Harrisona i Rubinfelda (1978), w której  autorzy zamierzali zbadać czy „czyste pow...

Wielowymiarowa analiza danych z programem R – Laboratorium nr 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

D. Kosiorowski – Wielowymiarowa analiza danych z programem R – Laboratorium nr 1  1    PRZYKŁAD NR 1    x0]  yx  z (…) … regresji liniowej dla danych log(Animals), sporządzić diagram rozrzutu, wykonać diagnostykę regresji, ocenić istotn...

Wielowymiarowa analiza danych z programem R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

D. KOSIOROWSKI - WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH  Z PROGRAMEM R – LABORATORIUM 5.  2013        1.   Za  pomocą  symulacji  porównaj  rozkład  z  próby  odchylenia  standardowego  oraz  mediany  odchyleń  absolutnych  od  mediany  (MAD)  w  przypadku...

Ćwiczenia z analizy wielowymiarowej 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Ćwiczenia 1 Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych - Tworzenie nowego pliku danych. Pole nagłówka pliku danych. Nazywanie przypadków. Nazywanie zmiennych. Typy zmiennych. - Kodowanie zmiennych jakościowych. Nadawanie im etykiet tekstowych. - Tworzenie (obliczanie) nowych zmiennyc...

Ćwiczenia z analizy wielowymiarowej 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

Ćwiczenia 2 Badanie empirycznego rozkładu zmiennej jakościowej - plik danych Analiza płac.sta - utworzyć szereg rozdzielczy dla zmiennej Wykształcenie ( Tabele liczności ) - utworzyć Histogram rozkładu zmiennej Wykształcenie - zmniejsz...

Metoda hotellinga - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wyznaczanie ładunków składowych, punkt wyjścia, skalowanie, pierwsza składowa, druga główna składowa...

Równanie charakterystyczne - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 511

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: równanie charakterystyczne, wartości własne, rozwinięcie Laplace'a, współczynnik głównych składowych, punkt wyjścia...