Analiza wielowymariowa

note /search

Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

Ćwiczenia 3 Wprowadzenie do R 2*2 + 3*7 + 2^2 exp(1) + log(exp(3)) x = max(6,2,3,5) y = min(3,3,5,1) x + y Pętla for, wyrażenie warunkowe if x = 0 for (i in 1:10) x = x + 1 x if (x 5) y = 0 else y = 1 y x=3 if (x 5) y = 0 else y = 1 y Symulacje w R - badanie mocy testu normalności x =...

Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych wraz z załącznikami.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

Ćwiczenia 4 - plik Próchnica.sta , samice szczura podzielono losowo na 4 grupy po 12 szczurów - poszczególnym grupom do paszy dodawano różne środki słodzące - po 3 miesiącach zwierzęta uśmiercono i oceniono odsetek zębów objętych próchnicą - sprawdzić czy istnieje statystycznie istotne zróżnicow...

Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych cz. 3 wraz z załącznikami.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Modelowanie czasu do zajścia zdarzenia (analiza przeżycia) Wstęp Ogólne informacje Techniki analizy czasu do zajścia zdarzenia (analiza przeżycia) początkowo były rozwijane w naukach medycznych i biologicznych, ale obecnie są stosowane r...

A-Handbook-of-Statistical-Analyses-Using-R-

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

A Handbook of Statistical Analyses Using R Brian S. Everitt and Torsten Hothorn Preface This book is intended as a guide to data analysis with the R system for sta- tistical computing. R is an environment incorporating an implementation of the S programming language, which is powerful, flexible and ...

Przewodnik po pakiecie R-Przemysłąw Biecek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1848

PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie R Wydanie drugie, rozszerzone Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław, 2011 Wnioski, skargi i zażalenia należy kierować do Przemysław Biecek e-mail: przemyslaw.biecek@gmail.com www: http://www.biecek.pl Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawsk...

Hastie - ESLIP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

Springer Series in Statistics Trevor Hastie Robert Tibshirani Jerome Friedman Springer Series in Statistics The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference, and Prediction The Elements of S ta tistic al L earning During the past decade there has been an explosion in computation and info...

Komsta - Wprowadzenie do środowiska R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.3 N...

Analiza Wielowymiaroiwa-informacje podstawowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Ka rt a  p rz edmiotu W y d z i a ł :   W y d z i a ł   Z a r z ą d z a n i a K i e r u n e k :   I n f o r m a t y k a   i   E k o n o m e t r i a I.  I nfor macje pod sta wowe Nazwa przedmiotu Analiza wielowymiarowa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kody/Specjalności ...

Analiza Wielowymiaroiwa-Wprowadzenie R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Wstęp do pakietu R      Pakiet R moŜna pobrać i zainstalować ze strony – http://www.r-project.org       Pomoc:    - Jeśli znamy nazwę funkcji, np. ?solve lub help(solve)    - Jeśli nie znamy nazwy funkcji:   help.start() lub help.search("szukany tekst")      Przypisywanie wartości zmienny...

Analiza Wielowymiaroiwa-Pakiet R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Rozdział 1 Pakiet R R jest nazwą zarówno języka programowania jak i platformy programistycznej wy- posażonej w zbiór ponad 1000 bibliotek (pakietów). Pierwsza wersja  R  została na- pisana przez Roberta Gentlemana i Rossa Ihake w latach 90-tych. R jest projektem otwartym (Open Source Initiative) na...