Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych wraz z załącznikami.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych wraz z załącznikami. - strona 1 Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych wraz z załącznikami. - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia 4 - plik Próchnica.sta , samice szczura podzielono losowo na 4 grupy po 12 szczurów
- poszczególnym grupom do paszy dodawano różne środki słodzące
- po 3 miesiącach zwierzęta uśmiercono i oceniono odsetek zębów objętych próchnicą
- sprawdzić czy istnieje statystycznie istotne zróżnicowanie przeciętnego poziomu odsetka zębów objętych próchnicą w zależności od substancji słodzącej
- próby zależne / niezależne? normalność rozkładu? obserwacje odstające? - testy jednorodności wariancji?
- jaki test hipotezy: parametryczny / nieparametryczny? ANOVA, test Kruskala-Wallisa, inny test?
- Przekroje, prosta ANOVA - Zmienne zależne - Próchnica , Zmienne grupujące - Substancja słodząca - karta Testy ANOVA (weryfikacja założeń)
- przycisk Analiza wariancji , przycisk Wykresy interakcji - karta Post-hoc , Test Tukeya Ćwiczenie do samodzielnego wykonania - plik Dane - Zasięg lotu.sta - sprawdzić czy istnieje statystycznie istotne zróżnicowanie przeciętnego zasięgu lotu w zależności od mieszanki paliwa
- sprawdzić założenia, zweryfikować hipotezę główną, wygenerować odpowiednie wykresy, dokonać testów post-hoc, opisać przebieg analizy w formie raportu
Zagadnienie mocy testu i obliczanie niezbędnej liczebności próby Pewien badacz jest zainteresowany kontynuowaniem badań przedstawionych w przykładzie analizy wariancji. Celem badania, podobnie jak wcześniej, jest zbadanie wpływu podawania substancji słodzących na częstość występowania próchnicy u szczurów. Badacz pragnie zbadać 20% roztwór sacharozy oraz 50% roztwór glukozy. W poprzednim eksperymencie badano odpowiednio 30% i 40% roztwory tych substancji. Badacz chce uzyskać odpowiedź na następujące pytanie „Jak liczną muszę mieć próbę, aby z dużym prawdopodobieństwem wykryć przynajmniej 5-punktową różnicę w częstości występowania próchnicy pomiędzy grupami?”.
- plik Próchnica.sta - Statystyka/Analiza mocy testu - Liczność próby - Dwie średnie, test t, próby niezależne - określić wartość Mi1 , Mi2 oraz Sigma - przycisk Oblicz N Ćwiczenie do samodzielnego wykonania - Dwie frakcje, test Z - pewne działanie niepożądane występuje u 40% pacjentów
- lekarze spodziewają się, że nowoopracowany lek obniży ten odsetek do 30%
- określić minimalną liczebność próby dla powyższego problemu badawczego przy założeniu mocy na poziomie 0,8
- opisać jak zmieni się wymagana liczebność próby dla mocy 0,9 oraz 0,7


(…)

…, gdy „efektywność leku” wynosi 35% oraz 25%
Elementy analizy korelacyjnej - plik Województwa_1996.sta
- ocenić współzależność pomiędzy zmienną Samochody a zmiennymi: Powierzchnia, Ludność, Ludn. miejska [%], L. miast, Stopa bezr., Płaca
- Statystyki podstawowe i tabele, Macierze korelacji, przycisk Dwie listy zmiennych - pierwsza lista: zmienne 1-6, druga lista 7
- przycisk Podsumowanie: macierz korelacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz