Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych. - strona 1 Ćwiczenia z analiz wielowymiarowych. - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia 3 Wprowadzenie do R 2*2 + 3*7 + 2^2
exp(1) + log(exp(3)) x = max(6,2,3,5)
y = min(3,3,5,1)
x + y
Pętla for, wyrażenie warunkowe if x = 0
for (i in 1:10) x = x + 1
x
if (x 5) y = 0 else y = 1
y
x=3
if (x 5) y = 0 else y = 1
y
Symulacje w R - badanie mocy testu normalności x = rnorm(20)
shapiro.test(x)
wynik.SW = numeric(1000)
for(i in 1:1000){
x = rnorm(10)^2
wynik.SW[i] = shapiro.test(x)$p.value }
sum(wynik.SW

(…)


Ćwiczenia 3
Wprowadzenie do R
2*2 + 3*7 + 2^2
exp(1) + log(exp(3)) x = max(6,2,3,5)
y = min(3,3,5,1)
x + y
Pętla for, wyrażenie warunkowe if
x = 0
for (i in 1:10) x = x + 1
x
if (x > 5) y = 0 else y = 1
y
x=3
if (x > 5) y = 0 else y = 1
y
Symulacje w R - badanie mocy testu normalności
x = rnorm(20)
shapiro.test(x)
wynik.SW = numeric(1000)
for(i in 1:1000){
x = rnorm(10)^2
wynik.SW[i] = shapiro.test(x)$p.value }
sum(wynik.SW < 0.05)/1000
Ćwiczenie do samodzielnego wykonania
Zbadać symulacyjnie moc testu Shapiro-Wilka wobec następujący alternatyw: rozkład wykładniczy (średnia = 1, 5, 50, 100), rozkład chi-kwadrat o 1, 3, 10, 50 stopniach swobody, rozkład t-Studenta o 2, 5, 10, 50 stopniach swobody. Rozważyć próby o liczebności 10, 30, 50.
Kryteria wyboru testów istotności różnic skala pomiarowa zmiennej zależnej:
ilościowa (rozkład: normalny/inny, jednorodność wariancji)
porządkowa nominalna charakter grup porównawczych: zależne / niezależne liczba grup porównawczych: dwie / więcej niż dwie
Przykład 1
- plik Czas reakcji.sta - ocenić istotność różnic w przeciętnym czasie reakcji przed i po wypiciu alkoholu w losowej grupie 25 kierowców
- próby zależne / niezależne? normalność rozkładu? obserwacje odstające? - jaki test hipotezy: parametryczny / nieparametryczny? t-Student, test Wilcoxona, inny test?
- Czy różnice są istotne statystycznie? Czy różnice są istotne z merytorycznego punktu widzenia?
Ćwiczenie do samodzielnego wykonania
- plik Dieta.sta - ocenić istotność różnic przeciętnej masy przed i po kuracji odchudzającej w losowej grupie 25 mężczyzn (zgodnie z powyższym schematem…
… Polisy.sta
- sprawdzić czy występuje istotne zróżnicowanie częstości szkody pomiędzy kobietami i mężczyznami
- próby zależne / niezależne? skala pomiarowa zmiennych?
- tabele wielodzielcze, pierwsza lista Płeć, druga lista Szkoda (surowe liczebności, odsetki)
- jaka hipoteza? jaki test: chi-kwadrat, test dokładny Fishera, inny? założenia testu?
- Dokładne tabele dwudzielcze
Ćwiczenie do samodzielnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz