Wstęp do religioznawstwa

note /search

Wykład - poglądy Van den Leeuw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

POGLĄDY VAN DER LEEUW`A NA RELIGIĘ G. van der Leeuw (1890-1950), klasyczny przedstawiciel fenomenologii religii; ulegał psychologizmowi Biswangera i Otto, egzystencjalizmowi Jaspersa oraz koncepcjom Levy-Bruhla i wpływom Diltheya. Stosując...

Wykład - Religioznawstwo a teologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Religioznawstwo a teologia - różnice i związki Wg światłego uczonego - dr Henryka Hoffmanna wyróżniamy 3 (słownie trzy) zasadnicze różnice pomiędzy wyżej wspomnianymi. Teologia bada jedną religię - własną. Religioznawstwo bada wszystkie. ...

Wykład - Emil Durkheim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2072

Emil Durkheim - twórca socjologizmu, prekursor socjologicznych badań nad religią. Zwrócił uwagę na społeczny aspekt wierzeń religijnych. Wg niego religia jest przejawem kolektywnej świadomości, a jej źródłem są wyobrażenia zbiorowe. Religia jest faktem społecznym i jako taka powinna być badana od z...

Wykład - Egzystencjalizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Egzystencjalizm w religioznawstwie Zacznijmy od tego czym jest egzystencjalizm, czy inaczej, filozofia egzystencji. Jest to współczesny, niejednolity kierunek filozoficzny, któreg...

Wykład - etnologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 854

etnologia religii (etnografia religioznawcza, etnoreligioznawstwo) gałąź religioznawstwa, dyscyplina religioznawcza i zarazem etnologiczna, zajmująca się religiami (systemami ideologiczno-rytualnymi) społeczności tradycyjnych: archaicznych, plemiennych i ludowych. O specyfice etnologii religii w odn...

Wykład - fenomenologia religii jako nurt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

FENOMENOLOGIA RELIGII JAKO NURT/ SZKOŁA I METODA W BADANIACH RELIGIOZNAWCZYCH Fenomenologia religii stara się porządkować materiał wedle przyjętego klucza systematycznego (synchronicznego/ statycznego) może być zatem rozumiana także jako typologia, czy też morfologia zjawisk religijnych (np. święto...

Wykład - Funkcjonalizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Funkcjonalizm w religioznawstwie. Funkcjonalizm rozwinął się jako reakcja na ewolucjonizm i dyfuzjonizm. Ewolucjonizm przyjmuje, iż podstawowe procesy decydujące o dynamice i kierunku jakościowych przemian społeczeństw i kultur są wywoływane ...

Wykład - Główne centra współczesnego religioznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

Główne centra współczesnego religioznawstwa (ośrodki akademickie, przedstawiciele, organizacje) Współczesne religioznawstwo jest dość prężną dziedziną nauki. Główną organizacją jest IAHR (polski skrót to M.S.H.R.- Międzynarodowe Stowarzysz...

Wykład - Geneza religioznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Geneza religioznawstwa, w tym spór o ojcostwo dyscypliny Religioznawstwo unaukowiło się w II połowie XIX w. w dobie ewolucjonizmu i pozytywizmu. We wczesnej historii dyscypliny szczególnie ważne są następujące daty: 1856 - kiedy to F. Max...

Wykład - geografia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

geografia religii, jedna z najmłodszych dyscyplin geograficznych wyodrębnionych w ramach szeroko pojętej geografii kultury, antropogeografii czy tzw. geografii humanistycznej (P. Deffontaines 1948). Religioznawcy traktują geografię religii zarówno jako dyscyplinę geograficzną badającą oddziaływanie ...