Umiejętności prazentacji i komunikacji

note /search

Analiza transakcyjna - Rodzic

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Analiza transakcyjna Komunikaty Rodzica, Dziecka, Dorosłego Rodzic Nasz wewnętrzny rodzic to ogromny zbiór reguł, moralnych zasad i instrukcji, w które zaopatrzyli nas nasi rodzice. Zostały one nagrane na wewnętrznej taśmie, prawdopod...

Ekspresja i jej rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3059

Ekspresja Ekspresja jest wyrażaniem siebie w sytuacjach dla nas ważnych i w kontaktach z istotnymi dla nas osobami, jest sposobem jasnego wyrażania się na temat swoich wewnętrznych doświadczeń oraz pełnym ich opisywaniem. Cztery rodzaje ekspresji Wyróżniamy cztery rodzaje ekspresji: dzielenie się o...

Elementy parajęzyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2646

Elementy parajęzyka wysokość dźwięku - mówimy wyższym głosem, kiedy doświadczamy intensywnych uczuć - radości, lęku lub złości. Depresja, zmęczenie i wyciszenie rozluźniają mięśnie strun głosowych - mówimy wtedy niższym tonem. Podczas normalnej rozmowy zmieniamy wysokość tonu, jednak największe róż...

Gesty,postawa i oddech

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Gesty Ręce i dłonie - prawdopodobnie znasz osoby, które „rozmawiają rękoma”, nawet jeśli jest to rozmowa telefoniczna nieświadomie używają regulatorów i ilustratorów, których przecież słuchacz nie widzi. Niektórzy drapią się po głowie ze zdziwienia, pocierają nos, gdy mają wątpliwości trą szyję w z...

Język ciała - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

Język ciała Istnieją dwa rodzaje komunikatów niewerbalnych: ruchy ciała, takie jak wyraz twarzy, gesty, postawa, zależności przestrzenne, czyli na przykład dystans, jaki utrzymujesz pomiędzy sobą i innymi. Kluczem do sztuki komunikacji niewerbalnej jest spójność. Sygnały niewerbalne zwykle występ...

Kultura i rodzaj

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Kultura i rodzaj Ruchy imigracyjne sprawiają, że populacja się różnicuje. Wiele problemów w komunikacji wynika właśnie z tych różnic, a nie złej woli czy niezgody. Nasza narodowość, religia, rasa, klasa społeczna, język i rodzaj 1) - to różne czynniki, które kształtują indywidualny obraz świata każ...

Metakomunikaty - rytm i wysokość głosu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3101

Metakomunikaty Wiele komunikatów posiada dwie warstwy znaczeniowe. Jedna to informacja na poziomie słów. Druga, czyli metakomunikat, to informacja dotycząca uczuć i nastroju mówiącego. Metakomunikaty są w głównej mierze zawarte w rytmie, wyso...

Mimika twarzy - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Mimika twarzy Twarz jest najbardziej ekspresyjną częścią ciała. Jeżeli weźmiesz czasopismo i przyjrzysz się zamieszczonym w nim fotografiom różnych osób, możesz przeprowadzić doświadczenie - zakryj wszystko z wyjątkiem twarzy- jakich informacji tam brakuje? Prawdopodobnie odkryjesz, że choć nie jes...

Odsłanianie się - korzyści i znaczenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2268

Odsłanianie się Pokazywanie innym prawdziwego „JA” wnosi do naszych relacji ekscytacje i intymność. Oczyszcza je i ożywia. Bez odsłaniania się przed innymi pozostajemy w izolacji, w obrębie swojego własnego doświadczenia. Nie możemy się nie odsłaniać. Jeśli jesteśmy wśród innych, zawsze wysyłamy ja...

Określanie ograniczeń modelu świata

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Określanie ograniczeń modelu świata Istnieją pewne ważne wzorce językowe, które w sztuczny sposób ograniczają nasze doświadczenie. Są to: prawdy absolutne, ograniczenia narzucone, narzucone wartości. Prawdy absolutne to uogólnienia wyrażane za pomocą słów, takich jak - zawsze, nigdy, wszystko, nic,...