Różne oblicza Altruizmu

note /search

Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1358

Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności Wykład I Cel i program wykładu Ukazanie specyfiki i złożoności jednej z kategorii zachowań społecznych : - perspektywa filozoficzna, socjobiologiczna i ewolucyjna: - specyfika podejścia psychologicznego - znaczenie czynników: sytuacyjnych...

Altruizm w perspektywie socjobiologii i psychologii ewolucyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1715

Altruizm w perspektywie socjobiologii i psychologii ewolucyjnej Wykład II O socjobiologii Teoria ewolucji Darwina - teoretyczny bacground 30/40'lata XX w połączenie postulatów ewolucji z odkryciami Mendla - teorią dziedziczenia genetycznego 60'lata XX w. Hamilton proponuje jej rewizję - ogłaszaj...

Popędowe uwarunkowania altruizmu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

Afektywno-popędowe uwarunkowania altruizmu Wykład IV Pobudzenie - reakcja na sytuacje innej osoby Pobudzenie : zmiany parametrów fizjologicznych (przewodnictwa skóry, pocenie, drżenie rąk, przyspieszenie akcji serca) w wyniku obserwacji czyjego...

Altruizm w perspektywie orientacji społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

Altruizm w perspektywie orientacji społecznych Wykład V Teoria gier Zainteresowanie wyborami jednostki w sytuacji współzależności społecznej Współzależność społeczna - osiągnięcie pożądan...

Poznawcze uwarunkowania altruizmu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

Poznawcze uwarunkowania altruizmu Wykład VI W stronę psychologii ewolucyjnej: normy moralne luksus czy konieczność? Normy moralne nie zostały człowiekowi przekazane „z góry”: ukształtowały się w drodze jego ewolucji, trzeba je respektować, by przeżyć. Norma - obrona potomstwa i swoich krewnych u...

Altruizmm: rola norm poza Ja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Poznawcze uwarunkowanie altruizmu: rola norm poza-Ja Wykład VII Przejawy regulacyjnej roli norm Obserwacja czyjegoś zachowania jako czynnik aktualizujący normę Badanie Macaulay (1970): częstość ofiarowywanych datków na głodujące dzieci w Biafrze w trzech warunkach: Wzór pozytywny (składający da...

koncepcja endo a aegzocentryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

O dwóch typach altruizmu: koncepcja endo- vs egzocentryzmu Wykład VIII Trochę historii…….. Zespół Osobowości Instytutu Psychologii UW pod kier. prof. Janusza Reykowskiego/ potem Katedra Osobowości Owcześni członkowie: Maria Jarymowicz, Jerzy Karyłowski, Teresa Szustrowa, Zuzanna Smoleńska,

Orientacje prospołeczne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

Orientacje prospołeczne a dostępność perspektywy innych Wykład IX Jawne i niejawne ustosunkowania wobec apelu o pomoc - kontekst teoretyczny Zróżnicowanie 2 typów orientacji prospołecznej: - endocentryzm regulacyjna rola Ja i związanych z nią standardów Ja; - egzocentryzm regulacyjna rola struk...

Sytuacyjne uwarunkowania pomocy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

Altruizm w psychologii: o sytuacyjnych uwarunkowaniach pomocy Wykład III Dylemat altruizmu w psychologii Spuścizna podejścia filozoficznego : dyskusja wokół bezinteresowności motywów (Cialdini,1978; Batson,1991; Hoffman, 1990); podobny aparat pojęciowy (egoizm, interes osobisty, współczucie, s...