koncepcja endo a aegzocentryzm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 koncepcja endo a aegzocentryzm - strona 1  koncepcja endo a aegzocentryzm - strona 2  koncepcja endo a aegzocentryzm - strona 3

Fragment notatki:


O dwóch typach altruizmu: koncepcja endo- vs egzocentryzmu Wykład VIII Trochę historii…….. Zespół Osobowości Instytutu Psychologii UW pod kier. prof. Janusza Reykowskiego/ potem Katedra Osobowości
Owcześni członkowie: Maria Jarymowicz, Jerzy Karyłowski, Teresa Szustrowa, Zuzanna Smoleńska, Lidia Grzesiuk, Grażyna Kochańska, Paweł Boski, Andrzej Gołąb, Mirosław Kofta, oraz liczna grupa doktorantów
Najważniejsze publikacje: ”Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość”
„O dwóch typach altruizmu”, „Z badań nad mechanizmami pozytywnych ustosunkowań interpersonalnych” , ”Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących Ja dla zwiększania gotowości do zachowań prospołecznych” „Teoria osobowości a zachowania prospołeczne” ”Develpoment and maintenace of prosocial behavior (red. Reykowski, Karyłowski, Staub, Bar-tal) Kontekst teoretyczny Specyfika podejścia : polski wkład do problematyki altruizmu
Regulacyjna Teoria Osobowości (J. Reykowski,1970) - podstawa teoretyczna postulat RTO: reprezentacje innych obiektów niż JA mogą być źródłem aktywizacji prospołecznego zaangażowania
Mechanizm: rozbieżności między stanem realnym a idealnym/pożądanym w sytuacji zewnętrznej innej osoby nie tylko przywracanie stanu normalnego ale rozwój koncepcja dwóch typów altruizmu oparta na RTO - wyjątek wśród innych koncepcji prospołeczności
integracja różnych wyjaśnień i mechanizmów prospołeczności: próba syntezy
Endo- vs egzocentryzm klasyfikacja wzmocnień wewnętrznych Źródło gratyfikacji - kryterium podziału zachowań prospołecznych : - antycypacja pożądanych zmian /lub uniknięcie niepożądanych w obrazie własnej osoby - czynnik motywacyjny endocentryczny antycypacja zmiany/ poprawy w sytuacji innej osoby - czynnik motywacyjny egzocentryczny (Karyłowski, 1982)
Uwarunkowania ważność standardu bezinteresowności
Standardy Ja - ukształtowany system standardów odnoszących się do Ja : wiedza o Ja i relacjach z innymi ludźmi - podstawą mechanizmów ENDOCENTRYCZNYCH Standardy poza-Ja - ukształtowany system standardów dotyczących kryteriów oceny dobra i zła w odniesieniu do innych (wiedza i innych i świecie społecznym) - podstawą mechanizmów EGZOCENTRYCZNYCH Zróżnicowanie standardów Ja i poza-Ja Wiedza zawarta w reprezentacjach poznawczych własnej osoby i innych ludzi jest podstawą kryteriów ocen czy wartościowania. (Czapiński, 1988; Gołąb, 1978; Gołąb, Reykowski, 1985; Reykowski, 1988, 1990). Ja Poza - Ja

(…)

…: Wpływ koncentracji na Ja i zaleznosci od partnera - badanie II
endo- egocentryzm stan pochodny od skupienia uwagi na moralnym aspekcie JA bądź na partnerze
sytuacyjna koncentracja uwagi powinna aktywizować odpowiednio mechanizmy endo- i egzocentryczne.
Koncentracja na Ja sprzyja reaktancji - badanie Brhema i Cole'a osoby skoncentrowane na Ja częściej pomagały eksperymentatorowi nieskoncentrowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz