Typy altruizmu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy altruizmu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

DWA TYPY ALTRUIZMU: ORIENTACJE ENDO- I EGZOCENTRYCZNA
Kluczowe rozróżnienie wewnętrznych mechanizmów motywacji altruistycznej.
Jerzy Karylowski, Regulacyjna Teoria Osobowości; standardy JA, standardy poza-JA)
Podst. zał. koncepcji endo- vs egzocentrycznych mech zachowań prospołecznych. Motywacja endocentryczna
Motywacja egzocentryczna
Cel
Podwyższenie dobrego mniemania o sobie; poprawa sytuacji innego człowieka
Czynnik motywacyjny
Antycypacja pożądanych zmian w obrazie własnej osoby
Oczekiwanie poprawy sytuacji innego człowieka
Struktury uwarunkowania Struktura JA
Struktura poza-Ja
Mechanizmy odpowiedzialne za wzbudzenie
Ukształtowanie się w strukt JA oczekiwań składających się na „ja” realne i „ja” idealne (chodzi o standardy prospołeczne)
Ukształtowanie stabilnych poznawczych reprezentacji obiektów społecznych innych niż własna osoba
Zasada uruchomienia
Dostrzeżenie rozbieżności: stan innej osoby/stan JA -napięcie motywujące do przywrócenia równowagi
Rozbieżności między reprezentacjami pozna obiektu „poza-JA” określający jego stan normalny/idealny -napięcie
Empiryczna weryfikacja koncepcji dwóch typów altruizmu.
Kwestionariusz Endo-Egzocentryzmu Moralnego „Dialog Wewnętrzny” wykorzystany w badaniach dot socjalizacyjnych determinant rozwoju mechanizmów altruizmu;
Koncentracja na JA może zwiększyć wielkość pozaosobistego zaangażowania, jeżeli ważny jest standard prospołeczności (przy sytuacji braku zależności partnera od osoby badanej).
Względna przewaga mechanizmów endocentrycznych sprzyja aktywizacji reaktancyjnych norm osobistych. Koncentracja na aspekcie JA odnoszącym się do bycia wolnym i niezależnym hamuje/osłabia działanie mające na celu realizację innego standardu JA, jakim jest pomaganie
Charakterystyka 2 typów orientacji prospołecznych w badaniach własnych
Zmiana terminologiczna: motywacja prospołeczna - orientacja prospołeczna (szersze). Nie tylko zjawiska związane bezpośrednio z zaangażowaniem się w pomoc; też percepcja społeczna i wartościowanie.
Aktywizacja - koncentracja na sytuacji innej osoby.
Endocentryczne - koncentracja na standardach JA i nagroda wewnętrzna dla JA. Antycypacja wzmocnień wewnętrznych związanych z poczuciem własnej wartości.
Egzocentryczne - koncentracja na standardach poza-JA i nagroda dla INNEGO. Antycypacja wzmocnień wewnętrznych płynących z poprawy stanu innej osoby.
ANTYCYPACJA SATYSFAKCJI OSOBISTEJ NIE MUSI BYĆ WARUNKIEM KONIECZNYM WZBUDZENIA EGZOCENTRYCZNEGO ZAANGAŻOWANIA.


(…)

… EGZOCENTRYCZNEGO ZAANGAŻOWANIA.
Poczucie osobistego sprawstwa - ważne w orientacji endocentrycznej.
Konieczność wykształcenia odmiennych przesłanek dyspozycyjnych: typów standardów, z którymi porównywana jest rzeczywistość (Endo- aktualizacja standardów osobistych, których realizacja stanowi wzmocnienie dla JA - bardziej uniwersalne, pojawiają się rozwojowo wcześniej); (EGZO - aktualizacja standardów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz