Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności - strona 1 Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności - strona 2 Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności - strona 3

Fragment notatki:


Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności Wykład I
Cel i program wykładu Ukazanie specyfiki i złożoności jednej z kategorii zachowań społecznych :
- perspektywa filozoficzna, socjobiologiczna i ewolucyjna: - specyfika podejścia psychologicznego - znaczenie czynników: sytuacyjnych, afektywnych, poznawczych, motywacyjnych
- wskazanie na psychologiczne następstwa „bycia prospołecznym” Alter - inny, drugi Altruizm - pojęcie użyte przez A. Comte'a, „ typ społecznego zachowania wyrażającego bezinteresowne pragnienie życia dla innych ” Egoizm i altruizm - odmienne motywy postępowania. (Batson, 1991; Skarga 1977) . Altruizm w filozofii Altruizm nie był wprost przedmiotem dyskursu w filozofii i w etyce .
Egoizm szeroko dyskutowany - był różni e rozumiany: wzgląd jedynie na własny interes wyznacza każde ustosunkowanie
egoistyczny charakter pomagania - odnosi się do podmiotu który je odczuwa potrzebę pomocy
egoizm jest bardziej racjonalny niż altruizm
Dylemat altruistycznych i egoistycznych motywów pomagania nie rozstrzygnięty: widoczny w rozważaniach filozofów na przestrzeni dziejów Altruizm w filozofii c.d. Stanowiska skrajnie redukcjonistyczne - egoizm jako dominujący motyw postępowania N. Machiawelli 1469 -1527 człowiek jest z natury zły i kieruje się chciwością może stać się dobrym będąc odpowiednio kształtowanym strach podstawą kształtowania T. Hobbes1588-1679 pomoc przejawem egoistycznych motywów
B.Meneville 1670-1733 krytyka cnoty jako każdego działania sprzecznego z odruchem natury, a które ma na celu dobro innych bez zwracania uwagi na racjonalne (filozoficzne) oznaki "bycia dobrym”. Egoizm podstawą rozwoju jednostki i organizacji społeczeństw bajka ”O pszczołach, czyli występki jednostki dobrodziejstwem ogółu”
F. Nietschze 1844-1900 - bezinteresowność oznaką słabości a pokonywanie jej „szlachetną cnotą” Stanowiska bardziej umiarkowane - egoizm dominuje ale człowiek uwzględnia interesy innych Epikur - hedonizm dążenie do zaspakajania przyjemności ( ale duchowych) podstawowy motyw ; współzależność między ludzkimi przyjemnościami „ Nie można żyć przyjemnie nie żyjąc spokojnie i bezpiecznie a nie można żyć spokojnie i bezpiecznie jeśli inni ludzie nie żyją przyjemnie” (Tatarkiewcz, 1962) Konfucjusz - egoizm źródłem złej kondycji człowieka; zachowania ukierunkowane jedynie na osiąganie własnych korzyści - niemoralne; cnota bezinteresowności i humanitarności - bycie dobrym dla innych

(…)

… - przekraczanie granic egoizmu stanowi o istocie natury ludzkiej; dylemat nie sprowadza się do tego czy coś jest czy nie egoistyczne ale czy jest czy nie moralne - wolność polega na możliwości dokonywania wyboru; moralność domena praktycznego rozumu; obowiązek vs skłonność Myśl chrześcijańska miłość jako nowe przykazanie (kazanie na Górze), przypowieść o miłosiernym Samarytaninie A. Comte 1789 - 1857 pozytywista…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz