Popędowe uwarunkowania altruizmu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popędowe uwarunkowania altruizmu - wykład - strona 1 Popędowe uwarunkowania altruizmu - wykład - strona 2 Popędowe uwarunkowania altruizmu - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Afektywno-popędowe uwarunkowania altruizmu Wykład IV Pobudzenie - reakcja na sytuacje innej osoby Pobudzenie : zmiany parametrów fizjologicznych (przewodnictwa skóry, pocenie, drżenie rąk, przyspieszenie akcji serca) w wyniku obserwacji czyjegoś cierpienia. Wielkość pobudzenia zależy m.in. od siły S; jednoznaczności oznak cierpienia, podobieństwa do ofiary, czasu, dystansu fizycznego (Piliavin i in. 1982)
S - odbierany kanałem wzrokowym i słuchowym
Cechy reakcji: - powstaje w odpowiedzi na inną niż własna sytuację
- ma charakter automatyczny
- odczuwana jest jako awersyjna Mechanizm: stan dyskomfortu - motywacja do jego redukcji - zmiana sytuacji innej osoby Takie mechanizmy wskazywane jako wrodzone podłoże altruizmu:
- koncepcja McDugalla - współodczuwanie - empatyzująca indukcja - badania Simmera (1971) reakcje niemowląt na emitowany płacz
Modele pobudzeniowe Model pobudzenie: koszt minus nagroda (Piliavin i in. 1982)
Determinanty interwencji w sytuacji kryzysowej rozumianej jako proces:
- poziom pobudzenia: im większy tym większa skłonność pomagania
Uwarunkowania: ostrość spostrzeganej powagi wypadku, odległość, jednoznaczność, podobieństwo, czas obserwacji.
- stopień awersyjności pobudzenia: im silniejszy tym bardziej motywuje do jego redukcji
- wybór rodzaju interwencji - efektem bilansu: optymalna redukcja przy najniższych kosztach: zróżnicowanie kosztów na:
osobiste / empatyczne ; związane z udzieleniem pomocy/ nie udzieleniem pomocy - dostrzeżenie wypadku (a) w szczególnych warunkach (b) w zależności od różnic indywidualnych generuje impulsywne „irracjonalne” pomaganie bądź ucieczkę
- po ustaniu kontaktu - pobudzenie zmniejsza się monotonicznie wraz z upływem czasu bez względu na udzielenie czy nie pomocy Rola nastroju Ulga w stanie negatywnym NSR (Cialdini i in. 1973, 1976)
Założenia :- dążenie do redukcji negatywnego i utrzymania pozytywnego nastroju - różnorakie źródła negatywnego nastroju
- pomaganie - działaniem poprawiającym nastrój
- nabywa tej funkcji na drodze społecznego uczenia się
Badania :
- częściej pomagali klienci supermarketu uprzednio obdarowani ( Isen), - częściej odmawiano czytania niewidomemu tekstów smutnych niż wesołych
- osoby smutne częściej zastępowały studentkę „uczoną przy pomoc wstrząsów elektrycznych” (Batson i in. 1989, Cialdini i in. 1987)
- smutni bardziej uważnie wybierają rodzaj pomocy analizując koszty (Weyant,1978)


(…)

… -110.
Davis M.(1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s. 15 -20; 50 -59; 155 -164
Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi …Warszawa: Wyd. Scholar s.317 -324.
Piliavin, J i A, Dovidio J, Gaetrner, S.L., Clark, R. (1993) Interweniujący świdkowie - proces udzielania pomocy (w:) T. Maruszewski (red.), Poznanie, afekt, zachowanie. Warszawa: PWN s. 180-204.
Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R.(2002) Psychologia społeczna - rozwiązane tajemnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s.471 - 476.
Strona5

… modyfikacja sposobu empatycznego reagowania.
Mechanizmy wzbudzania empatycznego wymagające uczenia się: - warunkowanie klasyczne - reakcje afektywne na innych rezultatem przeszłego doświadczenia - skojarzenie bezpośrednie - podobieństwo doświadczonej w przeszłości emocji do obserwowanej u innego wystarcza do jej aktywizacji - skojarzenie zapośredniczone językiem - symboliczny charakter wskazówek nie wymaga…
… zlokalizowanych w tylnej bruździe skroniowej płatów mózgowych i w ciele migdałowatym reagujące zwiększoną aktywnością w sytuacji odbioru S mimicznych z obszaru twarzy).
Empatia - podłoże fizjologiczne
Fizjologiczne współbrzmienie terapeuty i pacjenta
- badania prowadzone w MGH nad wzorcami fizjologicznych korelatów pobudzenia emocjonalnego psychologa z pacjentem w trakcie sesji terapeutycznych (GSR). Oceny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz