Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego - strona 2

Zwroty przydatne do pisania eseju

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Zwroty: (Essay) There is a dispute/discussion/no agreement on - ... jest kwestią sporną. (Toczy się dykusja na temat) Firstly- po pierwsze To begin with- na poczatek, po pierwsze Secondly- po drugie Finally- w koncu, nareszcie In addition- w dodatku Besides- poza tym Moreover- co wiecej What is mor...