Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego

note /search

Collocations and Idioms frequently used - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

COLLOCATIONS dead, colloquial LANGUAGE damaging (niszczący opinie), informative REPORT animated (ożywiona), heated (gorąca) DISCUSSION kind, profound (serious, głębokie) WORDS political, rousing (full of emotions, pobudzająca) SPEECH confidential (secret, poufny), pertinent (relevant, trafn...

Mix przydatnych słówek

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

CLOTHES Scruffy jeans - powycierane jeansy Lounge suit - garnitur wizytowy tie-dye T-shirt - z kolorowym nadrukiem pin-striped suit - prążkowany garnitur trench coat - trencz bomber jacket - pilotka baggy cords - zwisające bojówki = workowate ...

Morse Code - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

MORSE CODE Back-up plan - plan zapasowy (awaryjny) Seemingly tedious procedure - apparently boring/long lasting process (pozornie nużąca) To instantly connect sb = to connect sb immediately (natychmiast) To act up - not work properly (psuć się) = to malfunction To grope around - to go when you ...

Prepositional phrases

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

PREPOSITIONAL PHRASES argue about sth - klócic się o coś boast about - chwalić się czymś lecture sb about his bad habits - robić komuś uwagi be excited about sth be intent on - być zdecydowanym by coś zrobić (a / to) lecture on Politics act on sth - działać zgodnie z czymś experiment on sth ins...

Słówka - Communication, Facial expressions

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

COMMUNICATION Get the message across efficiently - skutecznie przekazać wiadomość To convey a message - make sure that sb understands (przekazać wiadomość) Snail mail - traditional mail Versatile - universal, multi functional

Internet - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

INTERNET Foremost - main/major (główny) Thoroughly - precisely/perfectly (dokładnie) To be armoured - to be armor-plated (być opancerzonym) Switches - commutators (przełączniki) Wiring - cabling (okablowanie) To be vulnerable to sth - to be susceptible to sth (być narażonym na coś), być wrażli...

Emotional Literacy - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

EMOTIONAL LITERACY violent outburst- gale (gwałtowny wybuch) /ˈaʊtbɜːst popular clique- elite (elita) /kliːk sullen- gloomy (ponury) fly into a range- to go mad (wpadać w szał) livid- furious (wściekły) steely expression- nieugięty, stalowy wyraz twarzy well up- napierać do oczu(o łzach) - w...

JOBS - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

JOBS visiting professor- a professor visiting another college or university to teach for a limited time supervisor- a looker-on (nadzorca, promotor pracy naukowej) administrator- One who administers, especially one who works as a manager i...

Przydatne słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

boarding school- szkoła z internatem crash course- krótki kurs przygotowawczy hold a degree- uzyskać stopień (lic lub mgr) school leaver- absolwent correspondence courses expel a student- wydalić ze szkoły drop out of school- porzucać szkoł...

Tourism - For and against essay

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Tourism - For & against essay Tourism, as the largest world's industry, has grown through recent years. Nowadays many people spend their free time by travelling around the world. It can be...