Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego

Collocations and Idioms frequently used - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

COLLOCATIONS dead, colloquial LANGUAGE damaging (niszczący opinie), informative REPORT animated (ożywiona), heated (gorąca) DISCUSSION kind, profound (serious, głębokie) WORDS political, rousing (full of emotions, pobudzająca) SPEECH confidential (secret, poufny), pertinent (relevant, trafn...

Mix przydatnych słówek

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

CLOTHES Scruffy jeans - powycierane jeansy Lounge suit - garnitur wizytowy tie-dye T-shirt - z kolorowym nadrukiem pin-striped suit - prążkowany garnitur trench coat - trencz bomber jacket - pilotka baggy cords - zwisające bojówki = workowate ...

Morse Code - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

MORSE CODE Back-up plan - plan zapasowy (awaryjny) Seemingly tedious procedure - apparently boring/long lasting process (pozornie nużąca) To instantly connect sb = to connect sb immediately (natychmiast) To act up - not work properly (psuć się) = to malfunction To grope around - to go when you ...

Prepositional phrases

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

PREPOSITIONAL PHRASES argue about sth - klócic się o coś boast about - chwalić się czymś lecture sb about his bad habits - robić komuś uwagi be excited about sth be intent on - być zdecydowanym by coś zrobić (a / to) lecture on Politics act on sth - działać zgodnie z czymś experiment on sth ins...

Słówka - Communication, Facial expressions

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

COMMUNICATION Get the message across efficiently - skutecznie przekazać wiadomość To convey a message - make sure that sb understands (przekazać wiadomość) Snail mail - traditional mail Versatile - universal, multi functional

Internet - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

INTERNET Foremost - main/major (główny) Thoroughly - precisely/perfectly (dokładnie) To be armoured - to be armor-plated (być opancerzonym) Switches - commutators (przełączniki) Wiring - cabling (okablowanie) To be vulnerable to sth - to be susceptible to sth (być narażonym na coś), być wrażli...

Emotional Literacy - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

EMOTIONAL LITERACY violent outburst- gale (gwałtowny wybuch) /ˈaʊtbɜːst popular clique- elite (elita) /kliːk sullen- gloomy (ponury) fly into a range- to go mad (wpadać w szał) livid- furious (wściekły) steely expression- nieugięty, stalowy wyraz twarzy well up- napierać do oczu(o łzach) - w...

JOBS - słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

JOBS visiting professor- a professor visiting another college or university to teach for a limited time supervisor- a looker-on (nadzorca, promotor pracy naukowej) administrator- One who administers, especially one who works as a manager i...

Przydatne słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

boarding school- szkoła z internatem crash course- krótki kurs przygotowawczy hold a degree- uzyskać stopień (lic lub mgr) school leaver- absolwent correspondence courses expel a student- wydalić ze szkoły drop out of school- porzucać szkoł...

Tourism - For and against essay

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Tourism - For & against essay Tourism, as the largest world's industry, has grown through recent years. Nowadays many people spend their free time by travelling around the world. It can be...