Literatura Polska

note /search

Dramat i teatr antyczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2170

Ze starożytnego dytyrambu - pieśń na cześć Dionizosa. Wcielenie do chóru postaci kierownika chóru pozwoliło na dramatyzowanie. Wprowadzono pierwszego aktora (postać, która mówi tekst dramatu) - umieszczono go naprzeciw greckiego chóru i wyposażono w maskę, zmieniając je, grał różne postaci. Była t...

Dramat romantyczny - Teatr

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1512

Podstawowe idee dramatu romantycznego: postaci z ludu, łatwe do scharakteryzowania jednolite charaktery tło historyczne odzwierciedla obyczajowe dramat wielkich namiętności, okrucieństwa, zbrodni akcja pełna dużych przeciwieństw Wpływ na rozwój teatru: większa

Fiodor Dostojewski.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1050

Fiodor Dostojewski: jego twórczość jest niemożliwa do podrobienia poszukiwał sytuacji ostatecznych dla bohaterów, by demaskować ludzi zacieranie różnic między jawą i snem bohaterowie bardzo specyficzni techniki z różnych gatunków np...

Friedrich Schiller.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1596

Friedrich Schiller: widać, że jego sztuki pisane są ręką obserwatora zachowań człowieka i ewolucji narzędzi teatru ukazywał historię tak, jak ją widział uciekał od szablonów nawiązywał do tradycji grackiej (bohater wyrazisty, osamotniony) jego sztuki cechował rozmach i siła studia nad psycholo...

Jean Racine.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

Jean Racine: autor Fedry wykorzystywał tematykę i zasady teatru starożytnego, ale nadaje postaciom rys własnej osobowości charaktery zmieniają się w działaniu, a słowo to tylko narzędzie siłą napędową jego tragedii są uczucia człowiek to marion...

Komedia antyczna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1449

Komedia wywodzi się z ludowych rozrywek. Stara komedia (festiwale dionizyjskie): wkładali maski - z reguły zwierząt włączano tańce początkowo wyuzdane, wulgarne Później dramaturdzy „umądrzyli” komedie. Średnia komedia: narodziła się w Grecji postacie występujące na scenie bliższe zwykłym lud...

Literatura - starożytność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1484

Wiele wielkich dzieł wywodzi się z tradycji słowa mówionego. W Rzymie kiedyś za literaturę uznawano literaturę nagrobną. W starożytności twórcy najpierw musieli się nasłuchać, a potem wybrać formę. Większość utworów przygotowywano do deklamacji. Słuchający musiał być przygotowany do odbioru utwo...

Teatr Narodowy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 973

Pierwszym teatrem publicznym w Polsce była Operalnia. Jej fundatorami byli najbogatsi widzowie. Tekst literacki zaczął być dostępny dla wszystkich. Również niewykształceni mieli możliwość oglądania, zwłaszcza warszawscy mieszczanie. Opierała się na tłumaczonych tekstach francuskich. Do ról męskich a...

Teatr w oświeceniu.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1904

Oświecenie przynosi najwięcej zmian w dramacie, teatrze, aktorstwie oraz sposobie przedstawiania. Jest to epoka wielkich aktorów. Wzrasta liczba teatrów. Paryż w 1784 r. ma ich już 10. Każde większe miasto buduje okazałe teatry, żeby lepiej się zaprezentować. W urządzeniu teatrów i sceny nic się nie...

William Szekspir.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2562

William Szekspir - twórczość romantyczna (4 fazy): nauka w opanowaniu rzemiosła (umiejętnie inspirował się innymi i wzbogacał pomysły) np. Ryszard III, Poskromienie złośnicy, Stracone zachody miłości pełnia rozkwitu np. Sen nocy letniej,...