Historia sztuki - strona 6

Renesans cz 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1848

Jakkolwiek nic nie prześcignie romanizmu w dostojeństwie a gotyku we wzniosłości, to jednak obydwa te wspaniałe style nie były kompletne. Romanizm miał wspaniałą architekturę i mozaiki, ale nie stworzył ani malarstwa ani rzeźby o porównywalnym formacie. Gotyk miał jeszcze wspanialszą architekturę...

Sztuka etruska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

sarkofag małżonków z Caere wilczyca kapitolińska (posążki dzieci dodane później) Świątynie etruskie wznoszone w stylu architektonicznym określanym jako porządek toskański były budowane na planie prostokąta, z drewna, na fundamentach k...

Sztuka egejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

Sztukę świata egejskieg dzielimy na szukę mykeńską i kreteńską, zwaną czasem sztuką minojską dzięki Sir Arthurowi Evansowi, który scharakteryzował swoje znaleziska i nazwał od imienia legendarnego władcy Minosa.  Zwróćcie uwagę, że łączymy w jednym temacie sztukę Krety, greckiej wyspy oraz sztuk...

Renesans cz. 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1505

PIERO DELLLA FRANCESCA: Piero della Francesca - Sen Konstantyna, 1455 Fresco, 329 x 190 cm San Francesco, Arezzo Piero della Francesca - Chrzest Chrystusa, tempera na desce, National Gallery w Londynie W malarstwie Piera silne są wpływy mistrzów Północy, m.in. Rogiera van der Weydena oraz pierwia...

Rzym - Realizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

Wszystkie Rzymskie dzieła przejawiają silne wpływy sztuki greckiej. Pierwsza faza bezpośrednich kontaktów Rzymu z ośrodkami artystycznymi świata greckiego naznaczona jest licznymi grabieżami. Ekspansja rzymska na południowe tereny i podbój Grecji wywarło duży wpływ na sztukę. Rozwinął się ruch ko...

Sztuka romanska i przedromanska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1232

Sztuka romańska  (styl romański, romanizm) - styl w sztukach plastycznych wykonywanych z kamienia  XI - XIII wieku . Najwcześniej formy stylistyczne zostały ukształtowane na terenach zajmowanych obecnie przez dzisiejsze północne Włochy, Francję i zachodnie Niemcy (XI - XII wiek). Wkrótce zasięgie...

Sztuka wczesnochrzeńcijańska i bizantyjska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2002

Sztuka wczesnochrześcijańska Malowidło przedstawiające Dobrego Pasterza (katakumby Domitylli) Sztuka wczesnochrześcijańska / starochrześcijańska - sztuka pierwszych chrz...

Renesans i manieryzm w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1344

Renesans był okresem rozkwitu kultury polskiej. Państwo polsko-litewskie było duże i silne, a wpływy włoskie, które nasiliły się wraz ze ślubem Zygmunta I Starego z Boną Sforzą, przyczyniły się do rozkwitu malarstwa, architektury, sztuki...

Architektura - Starożytny Egipt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Marek Opolski
 • Historia sztuki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

Na początku mojej pracy powinienem wytłumaczyć czym w ogóle jest Architektura, gdyż nie każdy potrafi ją poprawnie zdefiniować. W najprostszy sposób architekturę można opisać jako naukę i sztukę projektowania budynków oraz innych budowli przestrzennych które zmieniają się w miarę upływu lat. Na zie...

Grobowce-notatka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Marek Opolski
 • Historia sztuki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

grobowce skalne ozdabiane licznymi malowidłami ściennymi i reliefami - powstała Dolina Królów. Wznoszono grobowce w celu zapewnienia doczesnym szczątkom spokoju. Ich rozmiary i bogactwo wyposażenia świadczyły o pozycji materialnej zmarłyc...