Historia sztuki starożytnej

note /search

Ceramika - sztuka starożytna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1365

Ceramika Sztuka egejska Wazy Kamares- gatunek ceramiki kreteńskiej, pozostający pod wpływem kultury minojskiej, wytwarzany głównie w warsztatach pałacowych w Knossos i Fajstos w XIX i XVIII wieku p.n.e. Charakterystycznymi cechami waz ...

Sztuka starożytna - Egipt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2058

...EGIPT... WARUNKI ROZWOJU: Największe znaczenie dla rozwoju sztuki w starożytnym Egipcie miały warunki geograficzne oraz religia związana mocno z ustrojem. 1.Warunki geograficzne: Egipt nazywany był "darem Nilu" ze względu na pustynny, gorący klimat. Rzeka Nil wyznaczała stał rytm zaj...

Grecja - archaiczna, klasyczna, hellenistyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 3619

SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI   Umiejętność rozpoznania:  - świątynia Hery w Paestum (bryła) - świątynia Nike-Apteros na akropolu ateńskim (bryła) - plan akropolu ateńskiego - tolos świątyni w Delfach (bryła, plan) - kora archaiczna - Apollo z Tenei - Niosący cielę - Woźnica z Delf -

Sztuka starożytna - Grecja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2730

Kultura i sztuka - RZEŹBA • CERAMIKA • ARCHITEKTURA  • Geneza światyni • Teatr • Budowle obronne • Skarbce •   Rzeźba archaiczna - Pierwsze posągi powstały w okresie archaicznym, w czasach ożywionego handlu z Egiptem. Początkowo Grecy kopiowali jedynie rzeźby przywiezione z Egiptu. Stąd też wyra...

Sztuka starożytna - materiał ilustracyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2499

Moschophoros - posąg patrioty Romvosa, ofiarowuje cielę Atenie, 570 p.n.e. bracia Kleobis i Biton, dłuta Polimedesa z Argos Kuros z Sunion, 600 p.n.e. posąg Krezusa, 530 p.n.e. marmurowa Kora, tzw. Peplophoros - 530 p.n.e. (ślady polichromii) marmurowa Kora, ok. 520 p.n.e., wpływ sztuki Chios mar...

Historia sztuki starożytnej - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1932

Wykład 1 Pod koniec 16 wieku uznano antyk za sztukę. W starożytności nie stosowano pojęć sztuka i artysta. To były Thechna - umiejętność, rzemiosło. Dzieła tworzyli twórcy a nie artyści, często byli to niewolnicy greccy. Np. Brygos, Ezekias - to wytwórcy waz, ale nie ci, co je ozdabiali. Nie było...

Historia sztuki starożytnej - Grecja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1876

04.01.08 http://www.wiw.pl/kulturaantyczna/twardecki/termin.asp?et=prostylos Mykeńska ceramika Ceramika mykeńska, podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, początkowo czerpała wzory od  ceramiki minojskiej . Jej rozwój nabrał szczególnego tempa już w XVI w. p.n.e. W tym czasie rozpowszechniło się z...

Sztuka Grecji archaicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1708

WPROWADZENIE : Grecja stowrzyła niedościgły wzór sztuki - rzeźby, malarstwa i architektury. Do dziś sięgamy po nią do mistrzów starożytności, jako że są oni ideałami proporcji... oraz (tak dobrze znanych klasie 1"g" ;P) piękna, ładu, harmonii i porzadku artystycznego. W rzeźbie greckiej...

Sztuka starożytnej Grecji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1659

Grecka sztuka Z epoki neolitu zachowało się dość wiele zabytków, szczególnie w Tesalji (domy o planach prostokątnych i owalnych, wzgl. apsydalnych). W epoce brązu rozwija się na ziemiach greckich sztuka zwana mykeńską (ob. Kreteńsko-mykeńska sztuka), którą głównie znamy z Argolidy i Beocji. Właśc...

Sztuka starożytnej Grecji - materiał ilustracyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1617

Tyranobójcy Erechtejon w Atenach Nike zawiązująca sandał pomnik Lizykratesa (ok. 334 p.n.e), Ateny - okres późnoklasyczny, porządek koryncki - rotundę otacza sześć półkolumn korynckich - nad  architrawem pojawia się połączenie dwóch typów fryzów jońskich - dekoracja płaskorzeźbiona pomiędzy ...