Sztuka starożytna - Egipt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sztuka starożytna - Egipt - strona 1 Sztuka starożytna - Egipt - strona 2 Sztuka starożytna - Egipt - strona 3

Fragment notatki:


...EGIPT... WARUNKI ROZWOJU: Największe znaczenie dla rozwoju sztuki w starożytnym Egipcie miały warunki geograficzne oraz religia związana mocno z ustrojem. 1.Warunki geograficzne: Egipt nazywany był "darem Nilu" ze względu na pustynny, gorący klimat. Rzeka Nil wyznaczała stał rytm zajęć, narzucała niezmienne rygory, regulowała rytm życia Egipcjan. Z mułu rzecznego wytwarzano cegłę, lepiono domostwa oraz wytwarzano figurki i naczynia. 2.Ustrój państwa: Najważniejszą osobą w państwie egipskim był faraon. Władza jego była absolutna, a decyzje nieodwołalne. Całe państwo należało do niego. Zaraz po nim byli kapłani, których uważano za pośredników między bogami a ludźmi. Wraz z budownictwem nowych świątyń rosła ich rola w państwie. Następne miejsce w tej tzw. piramidzie zajmowali rzemieślnicy i kupcy oraz właściciele zakładów rzemieślniczych. Po nich byli chłopi, warstwa najniższa. Nie posadali oni własnych gruntów i pracowali dla faraona. Dlatego też plony z ich pracy oddawane były na rzecz państwa. Ostatnią grupą byli niewolnicy, których jednak w Egipcie było bardzo niewielu. 3.Religia: Egipcjanie wyznawali religię o charakterze politeistycznym (wielobóstwo). Była to religia solarna, czyli chwaląca kult boga słońca Re (Amon, Aton). Bóstwa często były przedstawiane, co dziwiło ludy innych krajów Bliskiego Wschodu, w postaci ludzi, ale z głowami zwierząt (np. szakala, sokoła itp.) Do najważniejszych bogów byli zaliczani: - Ozyrys - bóg witalnych sił przyrody - Set - bóg zła (a także burzy i pustyni) - Horus - syn Ozyrysa, bóg księżyca - Hator - bogini miłości i tańca - Ptah - bóg skryba, stwórca - Anubis - bóg z głową szakala Bardzo ważny w wierzeniach był kult zmarłych. Na początku ciało chowano w ziemi, jednak z czasem zaczęto budować mastaby i piramidy (szczególnie dla faraonów). Najczęściej tworzono je po zachodniej stronie Nilu, ponieważ to ona była uznawana za strefę zmarłych. Egipcjanie wierzyli, że śmierć jest czymś naturalnym, do czego człwoiek dąży przez całę życie. Jest to tylko kolejny etap. Najważniejsza w ich religii była mumifikacja zwłok, która zajmowała bardzo długi czas i była uznawana za rytuał. Religia miała dość duży wpływ na sztukę egipską, ponieważ dzięki kultowi zamrłych powstawały Księgi Piramid, Księgi Sarkofagów oraz Księgi Zmarłych, a także monumentalne piramidy, które w dużym stopniu zachowały się do naszych czasów. ARCHITEKTURA SAKRALNA: Świątynia egpiska - wzorowano ją na domu mieszkalnym, który miał na froncie dziedziniec, a w głębi mniejsze dziedzińce i mieszkalne pokoje. Świątynie nie były jak kiedyś związane z kultem zmarłych, lecz poświęcone poszczególnym bogom. W dzijach kultury stanowią ważny etap, gdyż są pierwszymi na wilką skalę budowlami sakralnymi. Najlepiej pokazują to świątynie w Karnaku i Luksorze. W sanktuarium panował chłód i mrok. Kontrast z gorącym, słonecznym światem był wielki. Gładki mur otaczał całą świątynię. Dekoracja świątyni była bogata, związana z Nilem i jego przyrodą. Trzony kolumn przypominały jakby wiązki łodyg papirusów, kapitele przypominały kwiaty lotosu, a malarska dekoracja i płaskorzeźby mówiły o życiu nad Nilem. Opowiadały także o ceremoniałach lub życiu pozagrobowym.

(…)

… muszli. Stosowane barwniki były pochodzenia naturalnego: np. czarny z sadzy lub węgla, biały z wapienia lub gipsu, żółtopomarańczowy z ochry, zieleń i niebieski z malachitu i lazurytu albo kobaltu i tlenku żelaza. Jako spoiwa używano roztworu z gumy arabskiej zmieszanej z białkami jaj i odrobiną wody (farba ta nazywana była temperą). W czasach XVIII dynastii jako spoiwo zaczęto używać wosku pszczelego
… z gorącym, słonecznym światem był wielki. Gładki mur otaczał całą świątynię. Dekoracja świątyni była bogata, związana z Nilem i jego przyrodą. Trzony kolumn przypominały jakby wiązki łodyg papirusów, kapitele przypominały kwiaty lotosu, a malarska dekoracja i płaskorzeźby mówiły o życiu nad Nilem. Opowiadały także o ceremoniałach lub życiu pozagrobowym. Najbardziej znanymi świątyniami są: - Ramzesa II
… budowlami podziwianymi aż do naszych czasów. Najsłynniejsze są trzy piramidy koło Gizy. Zbudowano je dla faraonów: Cheopsa, Chefrena i Mykerynosa. Piramida Cheopsa, Wielka Piramida : Piramida Cheopsa oraz stające obok niej piramidy Chefrena i Mykerynosa to najbardziej znany zespół piramid. Zabytki te znajdują się w Gizie, w Egipcie. Największa z piramid, piramida Cheopsa, zaliczona została…
… się z ponad 23 mln takich bloków. Obłożona delikatnym wapieniem z Tury. Niestety z tej obudowy już nic nie zostało. Ścięty wierzchołek piramidy spowodował, że jej wysokość zmalała do około 137 m. Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie. Przejście niskim korytarzem prowadzi do położnej na wysokości 42m nad poziomem terenu komnaty królewskiej � komory grobowej. Wewnątrz piramidy wybudowano jeszcze dwie komory grobowe. Jedna poniżej poziomu terenu, druga powyżej poziomu podstawy. Według niektórych uczonych Wielka Piramida ukrywa nieodnalezione jeszcze systemy komnat i korytarzy. Obok piramidy znaleziono barkę pogrzebową. W komorze królowej znajduje sie korytarz o długości około 60 m (a nie jak twierdzono o długości 8 m), na którego końcu znajdują sie małe drzwiczki, a za nimi prawdopodobnie znajduje…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz